BH - Bảng lương tổng hợp

STT Tên nhóm cột Tên cột
TÊN BỘ PHẬN
Lương LƯƠNG BÌNH THƯỜNG
LƯƠNG NGOÀI GIỜ(TĂNG CA)
CỘNG
PHỤ CẤP
TỔNG THU NHẬP
Giảm trừ Phí công đoàn
Bảo hiểm
Cơm
Khác
Cộng giảm trừ
GIẢM TRỪ GIA CẢNH
THU NHẬP TÍNH THUÊ
THUẾ TNCN
TẠM ỨNG
THỰC NHẬN CÒN LẠI
KÝ NHẬN
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]