Báo cáo thông tin nhân viên TASME - Báo cáo nhân viên đã nghỉ việc

STT Tên nhóm cột Tên cột
Mã chấm công
Mã nhân viên
Họ tên
Chức vụ
Phòng ban
Mã thẻ
Ngày sinh
Nơi sinh
Giới tính
Tình trạng hôn nhân
CMND
Ngày cấp CMND
Nơi cấp CMND
Dân tộc
Tôn giáo
Ngày vào công ty
Học vấn
Mã tài khoản ngân hàng
Thường trú
Tạm trú
Điện thoại
Số điện thoại di động
Địa chỉ Email
Địa chỉ Yahoo
Ngày nghỉ
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]