Báo cáo nhân sự - Báo cáo thông tin nhân viên

STT Tên nhóm cột Tên cột
HỌ VÀ TÊN
TÊN
GT
Chức danh
Level (Mức công việc)
Tóm tắt công việc phải làm
Phòng ban
Thuộc đồ án
MST
TK VCB
Sổ Lao động
Số sổ BHXH
Số thẻ BHYT
Nơi ĐK BHYT
T/g Thử việc
Số HĐTV
Số HĐLĐ
Ngày ký HĐLĐ đầu tiên
Thâm niên
Ký lai HĐ 1.1
PL1
PL2
PL3
HĐLĐ mới nhất
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
PL8
Số CMND
Cấp ngày
Tại
Nguyên Quán
Ngày sinh
NS
Tình trạng hôn nhân
Nghề Nghiệp
Công việc phải làm
Địa chỉ thường trú (Theo HK)
Địa chỉ hiện tại
Cell
Trình độ chuyên môn
Grad Uninversity
Major
Duration
Date of certification
GSV
TOEIC
IELS
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]