Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss

Khoảnh khắc đọc báo cáo điểm danh bất kì lúc nào bạn muốn

Bạn login vào website dangkynghiphep.com, mọi báo cáo chấm công – điểm danh đều nằm sẵn trên đó, với số liệu được cập nhật từ trước đó 1 ngày…

Với các phần mềm khác …

Bạn là giám đốc doanh nghiệp

Nếu muốn có báo cáo điểm danh đột xuất, bạn phải yêu cầu nhân viên thư ký thực hiện và chờ đợi

Người đó phải mở phần mềm, thực hiện thao tác kết nối với máy chấm công, download dữ liệu, xuất báo cáo, và gửi cho bạn

Thật mất nhiều thời gian chờ đợi 

Đôi khi, thư ký của bạn không thể gửi báo cáo vì gặp trục trặc khi không kết nối được với máy chấm công

Tình hình càng nghiêm trọng khi ngày tính lương đã đến

Với phần mềm Smartboss8.0,  mọi thứ đều tự động … 

Bạn không cần phải yêu cầu ai hết

Bạn cũng   không cần phải chờ đợi

Tất cả những việc bạn cần làm là vào website, login và xem báo cáo, mọi thứ đã có sẵn nơi đó.

Hệ thống của chúng tôi sẽ thực hiện công việc kết nối máy chấm công, tính toán giờ công, ra báo cáo, và xuất báo cáo lên web cho bạn

Mọi thứ hoàn toàn tự động

Lợi ích này hiện hữu trên phần mềm Smartboss và HRPRO7

Download phần mềm

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Download Smartboss

Hướng dẫn cài đặt

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu

Hướng dẫn sử dụng

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu