Báo cáo chấm công TASME - Chấm công số phút đi trễ về sớm

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
MNV
Họ tên
Phòng ban
Chức vụ
Số phút đi trễ Đi trễ
Về sớm
Tổng số lần đi trễ
Tổng số phút đi trễ
Tổng số lần về sớm
Tổng số phút về sớm
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]