Lợi ích khi ứng dụng thành công phần mềm chấm công

Tiết kiệm thời gian chấm công

Chấm công chính xác, loại bỏ sai sót

nhận tư vấn về phần mềm chấm công

Đăng ký

Tiết kiệm thời gian chấm công hàng tháng

Tự động xử lý công theo công thức định sẵn

Báo cáo chi tiết cung cấp đầy đủ thông tin

Tăng khả năng kiểm soát & loại bỏ sai sót trong quá trình tính công

Giảm sai sót do nhập liệu

Theo dõi được tình trạng chỉnh sửa log chấm công -Báo cáo phân biệt log điểm danh nào được lấy từ máy chấm công, log nào được nhập tay

Giảm sai sót do cố ý

Theo dõi việc tuân thủ qui định của luật lao động về số giờ làm việc và số giờ tăng ca
Khi xuất báo cáo – Highlight thông tin cho những nhân viên vượt mức qui định tăng ca theo luật LĐ (khi xuất báo cáo)

Các chức năng nổi bật

Nhóm chức năng kiểm soát việc tăng ca / đổi lịch làm việc

 • Thiết lập qui định tự động để loại bỏ giờ tăng ca không phù hợp. Vd: nếu thực tế làm nhiều hơn đăng kí
 • Duyệt tự động ( theo qui định được thiết lập ) và duyệt thủ công từng trường hợp
 • Cho phép trưởng bộ phận sử dụng HRPortal để duyệt công tác, tăng ca .

nhận tư vấn về phần mềm chấm công

Đăng ký

Nhóm chức năng tự động xử lý giờ công

 • Tính công tự động – công nhân sản xuất 3 ca
 • Tính công tự động – công nhân có điều chuyển lao động
 • Tính công tự động – Nhân viên hay đi công tác
 • Tính công tự động – Ca gãy
 • Tính công tự động – Ca linh hoạt, ca dịch vụ
 • Chế độ làm việc đặc biệt cho nhóm thai sản hoặc nhóm đặc biệt, cho phép đi trễ về sớm

Nhóm chức năng kết nối mở rộng

 • Kết nối với web portal đăng ký nghỉ phép
 • Kết nối với phần mềm quản lý nhà ăn để thực hiện báo cơm
 • Kết nối với phần mềm quản lý máy chấm công để đồng bộ thông tin về quyền chấm công tại các điểm chi nhánh
 • Kết nối với phần mềm tính lương

Các chức năng giúp tăng khả năng kiểm soát quá trình chấm công

Theo dõi được tình trạng chỉnh sửa log chấm công

 

Báo cáo phân biệt log điểm danh nào được lấy từ máy chấm công, log nào được nhập tay

Theo dõi việc tuân thủ qui định của luật lao động về số giờ làm việc và số giờ tăng ca

Khi xuất báo cáo – Highlight thông tin cho những nhân viên vượt mức qui định tăng ca theo luật LĐ (khi xuất báo cáo)

Quản lý các báo cáo chấm công ảo ( bao gồm báo cáo công & báo cáo lương )

Theo dõi tình trạng chấm công

Theo dõi nhân viên vào ra trực tiếp trên màn hình một cách trực quan: theo dạng danh sách hoặc từng khung hình tương ứng với từng máy chấm công

Xem sô lượng nhân viên đang có mặt tại nơi làm việc theo từng bộ phận

Xem số lượng nhân sự của từng bộ phận đã đi làm thực tế so với sô đã đăng kí

Đối chiếu với dữ liệu đã ghi nhận trên máy chấm công kiểm tra thông tin trong trường hợp nhân viên báo có điểm danh mà không được ghi nhận

Điểm khác biệt

Trực tiếp kết nối với nhiều loại thiết bị

Các dòng máy chấm công có thể kết nối và lấy dữ liệu trực tiếp

 • Suprema
 • Virdi
 • IDTi
 • AbriVISION
 • ZKTeco
 • Promag
 • ZKSoftware

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ tích hợp của Tinh Hoa cho các dòng máy lạ

Nhiều loại ca kíp linh hoạt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều chuyển lao động

Phần mềm đáp ứng được các loại ca đa dạng:

 • Lịch văn phòng
 • Lịch sản xuất 3 ca
 • Lịch dịch vụ với ca kíp thay đổi liên tục
 • Lịch sản xuất với ca kíp thay đổi liên tục theo điều động sản xuất
 • Lịch dành cho nhân viên đi công tác nhiều

Đăng ký để được tư vấn chi tiết

Đăng ký

Nhiều loại báo cáo đầy đủ và đa dạng 

 • Nhiều loại báo cáo chấm công
 • Báo cáo tổng kết công theo tháng
 • Báo cáo lỗi điểm danh , Báo cáo các trường hợp vi phạm ( quên chấm công, chấm thiếu log, bấm quá nhiều)
 • Báo cáo thống kê hiện diện- kiểm tra số lượng nhân viên làm tại từng thời điểm, theo từng ca, từng ngày
 • Báo cáo giờ quét bất thường, đi làm ngoài lịch, đi sai ca, vi phạm đi trễ về sớm
 • Phần mềm có khả năng chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu chấm công đặc thù từng công ty
 • Khách hàng có thể tự chỉnh sửa báo cáo theo đặc thù của doanh nghiệp của mình

 

Giảm thời gian chấm công tính lương

 tăng thời gian quản lý nhân sự

Những khách hàng đã sử dụng phần mềm chấm công HrPro 7

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

 

VNM

Cty Sữa VN

agtex 28

Tổng cty 28

hoa binh

Cty xây dựng Hoà Bình