1. Giới thiệu chung – nỗi đau thường thấy

Chấm công  và tính lương là nghiệp vụ quan trọng nhưng lại tốn thời gian và khá nhạy cảm, vì các lý do sau:

  • Nếu trả lương mà không dựa vào bảng chấm công, dễ dẫn đến trường hợp nhân viên tị nạnh nhau vì có một vài người nghỉ làm không đăng ký mà vẫn được trả lương
  • Nếu không chấm công, cũng dễ dẫn đến tình trạng nhân viên tị nạnh nhau vì có người thường xuyên đi trễ
  • Chấm công mất thời gian vì phải lấy dữ liệu công, và phải dò lại bảng đăng ký nghỉ phép và đăng ký công tác, để đảm bảo tính đủ công cho nhân viên

Qua nhiều năm trong lĩnh vực chấm công tính lương cho các khách hàng dẫn đầu, chúng tôi đã đóng gói được giải pháp chấm công tính lương toàn diện dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với phần mềm nhân sự Smartboss kết hợp với website www.dangkynghiphep.com

 

2. Các lợi ích nổi bật

Phần mềm Smartboss 3.0, kết hợp với website www.dangkynghiphep.com đem lại 4 lợi ích nổi bật sau cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  1. Tiện lợi cho nhân viên trong việc đăng ký nghỉ phép, đăng ký công tác, đăng ký OT, nhờ vào website dangkynghiphep.com
  2. Tiết kiệm thời gian chấm công nhờ việc tự động kết nối với máy chấm công và website dangkynghiphep.com
  3. Kiểm soát tốt bảng lương, tránh tình trạng trả lương cho nhân viên nghỉ không đăng ký
  4. Nhiều chức năng mà giá lại cạnh tranh

phan mem tinh luong