Phần mềm nhân sự tiền lương

Phần mềm nhân sự tiền lương, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, phần mềm tính lương

Lợi ích khi áp dụng thành công phần mềm nhân sự tiền lương

Tiết kiệm thời gian khi quản lý thông tin nhân viên và thông tin hành chính

Gia tăng sự kiểm soát thông tin nhân viên

HRPortal giúp tiết kiệm thời gian

Xem HRportal

Tiết kiệm thời gian khi chấm công tính lương & quản lý thông tin nhân sự

Tiết kiệm thời gian khi xuất biên bản, hồ sơ về hành chính nhân sự

Tiết kiệm thời gian khi lưu trữ thông tin nhân viên

Tiết kiệm thời gian tính toán bảng công, xử lý sai sót & nhập liệu thông tin lương

Tiết kiệm thời gian làm phiếu lương, xuất báo cáo lương

Tiết kiệm thời gian khi quản lý hợp đồng lao động

Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm thông tin

Giảm tình trạng nhập liệu nhiều lần do sử dụng sự liên kết giữa các chức năng

Cho phép tự điều chỉnh một vài trường thông tin để lưu trữ theo ý thích

Gia tăng sự kiểm soát thông tin nhân sự, hỗ trợ quản lý tốt hơn

Quản lý black list và ứng dụng black list

Cho phép thiết lập các loại nhắc việc

Phân quyền truy cập thông tin vào hệ thống, người phụ trách chấm công không được phép xem thông tin lương

Đưa ra các cảnh báo cần thiết về thông tin nhân sự

Một vài chức năng nổi bật trong phần mềm Nhân Sự tiền lương HRPRO7

Các chức năng giúp tiết kiệm thời gian khi quản lý thông tin nhân viên và thông tin hành chính

Tiết kiệm thời gian khi lưu trữ thông tin nhân viên

 • 1 nơi tập trung Lưu trữ thông tin cá nhân, quá trình làm việc, đánh giá, khen thưởng và các quyết định có liên quan
 • Thao tác nhập liệu đơn giản như file xls
 • Cho phép import từ file xls
 • Có thể kết nối với HRPortal để chia sẻ công việc quản lý, nhập liệu cho các trưởng bộ phận
 • Xuất báo cáo quá trình làm việc của từng nhân viên
 • Nhập liệu 1 lần, các module tự liên kết với nhau ( BHXH, nghỉ phép, lương, quyết định,)

Tùy biến các trường thông tin để lưu trữ, cho phép tùy biến 12 trường

Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm thông tin

 • Cho phép lọc và tìm kiếm 1 cách nhanh chóng theo điều kiện mở trên tất cả các truờng thông tin
 • Tạo báo cáo thông tin nhân sự theo điều kiện tùy biến
 • Tùy biến màn hình giao diện – có thể di chuyển cột thông tin – Lọc theo thông tin cột
 • Search thông tin và thao tác trên danh sách kết quả
 • Báo cáo nhân viên mới chi tiết theo thời gian, theo bộ phận
 • Báo cáo nhân viên nghỉ việc chi tiết theo thời gian, theo bộ phận
 • và nhiều loại báo cáo khác ..

Tiết kiệm thời gian khi quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự & các loại biên bản hành chính

 • Cho phép xuất hợp đồng lao động theo mẫu định sẵn mà không phải nhập lại thông tin cá nhân của nhân viên
 • Xuất các quyết định khi có sự thay đổi vị trí, mức lương ..
 • Tự động Xuất mẫu in Thẻ nhân viên
 • Module quản lý ngày nghỉ liên kết module BHXH
 • Module quản lý ngày nghỉ liên kết module tính lương

 

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương 

 • Tính lương từ kết quả chấm công được lấy từ moduel chấm công
 • Tự động xuất báo cáo lương, phiếu lương cho nhân viên ký tên,
 • Thông báo chuyển khoản tự động cho ACB, Vietcombank, DongA, BIDV
 • Biểu đồ luơng của bộ phận theo từng tháng trong 12 tháng
 • Nhân viên tự xem phiếu lương qua HRportal
 • Xuát báo cáo để import vào phần mềm kế toán
 • các loại báo cáo quản trị

giảm thời gian chấm công tính lương - tăng thời gian quản lý nhân sự

Các chức năng giúp gia tăng sự kiểm soát thông tin nhân viên

Các chức năng giúp gia tăng sự kiểm soát thông tin nhân viên

Tiết kiệm thời gian hơn với HRportal

Xem HRPortal

Quản lý black list và ứng dụng black list

Đưa nhân viên vào black list

Khi nhập nhân viên mới vào làm chỉ cần nhập CMND là biết nhân viên đó có tồn tại trong hệ thống chưa? và có tồn tại trong blacklist?

Lưu trữ hình ảnh vân tay của nhân viên để đối chiếu hoặc cung cấp cho công an

Báo cáo tổng kết lương cung cấp thông tin hữu ích phục vụ quá trình quản lý & hoạch định quỹ lương

 • Biểu đồ luơng của bộ phận theo từng tháng trong 12 tháng
 • History thu nhập của cá nhân theo từng tháng trong 12 tháng
 • Biểu đồ tròn về tỉ lệ lương giữa các bộ phận
 • Biểu đồ tròn về tỉ lệ giữa các khỏan luơng của từng bộ phận
 • Biểu đồ thời gian luơng của các bộ phận

Đưa ra cảnh báo cần thiết về thông tin nhân sự

Cảnh báo nhân viên sắp nghỉ hưu

Cảnh báo đến hạn BHXH, nghỉ thai sản, nghỉ bệnh

Cảnh báo hết hạn Hợp đồng lao động

Cảnh báo khi nhân viên vượt quá số giờ OT cho phép

… và nhiều loại cảnh báo khác

Điểm khác biệt

Phần mềm chuyên về nhân sự tiền lương, áp dụng cho từng ngành nghề riêng biệt

Công thức lương đa dạng cho nhiều mô hình tính lương

 • Tính lương theo thời gian
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành may mặc
 • Tính lương theo sản phẩm áp dụng cho ngàn bao bì nhựa
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành thực phẩm
 • Tính lương theo chuyến cho tài xế
 • Tính lương dành cho ngành dịch vụ, sự kiện
 • ….

Phần mềm mở – linh hoạt

 • Công thức lương lương linh hoạt có thể tự tùy chỉnh
 • Báo cáo dễ dàng tùy chỉnh theo mẫu
 • Mô hình chấm công đáp ứng được nhiều loại ca kíp
 • Thông tin nhân sự tùy biến với giao diện tùy biến
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy biến và đào tạo cách tùy biến
 • Tích hợp được với các phần mềm khác như SAP, Microsoft Dynamic, …

Liên hệ để được tư vấn về những lợi ích này

Đăng ký tư vấn

Công thức lương đa dạng cho nhiều mô hình tính lương

 • Tính lương theo thời gian
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành may mặc
 • Tính lương theo sản phẩm áp dụng cho ngàn bao bì nhựa
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành thực phẩm
 • Tính lương theo chuyến cho tài xế
 • Tính lương dành cho ngành dịch vụ, sự kiện
 • ….

Phần mềm mở – linh hoạt

 • Công thức lương lương linh hoạt có thể tự tùy chỉnh
 • Báo cáo dễ dàng tùy chỉnh theo mẫu
 • Mô hình chấm công đáp ứng được nhiều loại ca kíp
 • Thông tin nhân sự tùy biến với giao diện tùy biến
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy biến và đào tạo cách tùy biến
 • Tích hợp được với các phần mềm khác như SAP, Microsoft Dynamic, …

Liên hệ để được tư vấn về những lợi ích này

Đăng ký tư vấn

Khách hàng tiêu biểu

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

Một vài mẫu báo cáo tiêu biểu trong phần mềm

Báo cáo chấm công

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Báo cáo lương

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Báo cáo nhân sự

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Tham khảo các phiên bản của phần mềm nhân sự tiền lương