Auto Download Service

ADS Phần mềm download dữ liệu tự động

Việc download dữ liệu từ máy chấm công được thực hiện tốt nhất là vào lúc khi không có người điểm danh, thường là vào buổi đêm khuya. Khi đó, việc bố trí người để mở phần mềm và thực hiện download là không thể.

Một số nhà sản xuất cung cấp các phần mềm download tự động, tạm gọi là ADS – Auto Download Service. Một ADS tốt cho phép thiết lập việc download dữ liệu ở 3 chế độ:

  • Download tại các thời điểm xác định
  • Download theo các khoảng thời gian
  • Download bằng tay

Một ADS tốt cũng sẽ cung cấp các log report, báo cáo tình hình của những lần download. Khi đó, bạn sẽ biết việc download dữ liệu chấm công ở mỗi thiết bị là đủ hay thiếu.