Giới thiệu tổng quan về module tuyển dụng

Tiết kiệm thời gian & công sức cho bộ phận nhân sự khi tuyển dụng hồ sơ cơ bản

Xây dựng tiêu chí tuyển dụng

Tích hợp với phần mềm tuyển dụng của những trang tuyển dụng nổi tiếng

Quản lý link tuyển dụng ( HRPortal) cho từng yêu cầu tuyển dụng

Hỗ trợ quảng bá tin tuyển dụng

Nhận hồ sơ tự động

Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm ứng viên cấp cao

Tìm kiếm trên linkedin

Nhanh chóng trao đổi thông tin giữa những người tham gia trong quá trình tuyển dụng

Xử lý hồ sơ ứng viên

Kết thúc phỏng vấn – gọi thử việc

Xếp lịch phỏng vấn

Tổ chức qui trình phỏng vấn

Ghi nhận kết quả phỏng vấn

Duy trì liên lạc với các nhân viên phỏng vấn không thành công

Tiết kiệm thời gian & công sức cho bộ phận nhân sự khi tuyển dụng hồ sơ cơ bản

Quản lý link tuyển dụng ( HRPortal) cho từng yêu cầu tuyển dụng

Tự động sinh ra landing page

Cài đặt sẵn google analytic

Tự động nhúng form điền thông tin tuyển dụng

Cho phép nhúng page tuyển dụng vào fan page facebook

Cho phép nhúng page tuyển dụng vào fan page facebook

Cho phép nhúng page tuyển dụng vào website công ty

Tham khảo hệ thống của nhiều ngành tiêu biểu

 

Banner

Nhận hồ sơ tự động

 • Khi có người điền form tuyển dụng, hồ sợ tự động gửi đến phần mềm
 • Có thông báo khi có hồ sơ
 • Cho phép bổ sung hồ sơ bằng manual

Tích hợp với phần mềm tuyển dụng

 • Tích hợp sử dụng với phần mềm trên các website tuyển dụng nổi tiếng
 • Khi có người đăng kí trên vietnamwork, dữ liệu tự động gửi về phàn mềm (đang phát triển )
 • Vào phần mềm Vietnamwork, xuất xls danh sách ứng viên và import vào phần mềm

Hỗ trợ quảng bá tin tuyển dụng

 • Tự động đưa tin lên hệ thống website và banner của Tinh Hoa ( dành cho khách hàng có trả phí )

Xây dựng tiêu chí tuyển dụng

 • Dựa vào thư viện về mối liên hệ giữa kỹ năng và vị trí ( xem phần đánh giá )
 • Xây dựng theo biểu mẫu về yêu cầu tuyển dụng
 • Tự xây dựng template về yêu cầu tuyển dụng
 • Trong template yêu cầu tuyển dụng có PR cho doaanh nghiệp
 • Xây dựng form điền thông tin tuyển dụng

Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm ứng viên cấp cao

Tìm kiếm trên linkedin

Nhập từ khóa về kỹ năng để tìm kiếm trên linkedin

Nhanh chóng trao đổi thông tin giữa những người tham gia trong quá trình tuyển dụng

Xử lý hồ sơ ứng viên

Cập nhật thêm thông tin

Bổ sung attachment từ file scan hồ sơ

Cho phép attach cùng lúc nhiều file từ 1 thư mục ( kết hợp máy scan tự động)

Tùy biến các bước trong qui trình xử lý

Xếp lịch phỏng vấn

Mỗi yêu cầu tuyển dụng, chọn mô hình phỏng vấn bao nhiêu vòng ( cho các option: 1,2,3,4,5 )

Chọn ứng viên, thêm ngày phỏng vấn – chọn người phỏng vấn – địa điểm phỏng vấn

Chọn ngày phỏng vấn & người phỏng vấn – địa điểm – thêm slot phỏng vấn – chọn ứng viên cho slot

Tạo danh mục địa điểm phỏng vấn

Tự động gửi thư mời

Cho phép copy nội dung thư mời từ template

Cho phép save nội dung thư mời vào template

Survey+Shutterstock

Ghi nhận kết quả phỏng vấn

Đánh giá dựa trên yêu cầu tuyển dụng đã xây dựng

Nhân biết những buổi phỏng vấn nhưng chưa có kết quả

Gửi thư nhắc nhở về kết quả

Kết thúc phỏng vấn – gọi thử việc

Gửi thư kèm các tài liệu

Cho phép quản lý template thư gửi

Ghi nhận: nhân viên đồng ý thử việc, ngày bắt đầu thử việc

Chuyển thông tin qua module quản lý nhân sự

Đánh giá và phân group những nhân viên không thành công ( chia thành 3 group: cần duy trì sự liên lạc, loại bỏ, black list )

Tổ chức qui trình phỏng vấn

Có 5 option chuẩn về mô hình phỏng vấn ( 1,2,3,4,5 vòng )

Duy trì liên lạc với các nhân viên phỏng vấn không thành công

Gửi thông tin từ chối phỏng vấn ( bao gồm việc invite kết nối vào fanpage)

Xuất thông tin danh sách sang các phần mềm gửi email (mailchimp)

Những khách hàng đã sử dụng phần mềm chấm công HrPro 7

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

 

VNM

Cty Sữa VN

agtex 28

Tổng cty 28

hoa binh

Cty xây dựng Hoà Bình