Giới thiệu tổng quan về module nhân sự

Tiết kiệm thời gian khi quản lý thông tin nhân viên và thông tin hành chính

Tiết kiệm thời gian khi lưu trữ thông tin nhân viên

Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm thông tin

Tiết kiệm thời gian khi xuất biên bản, hồ sơ về hành chính nhân sự

Tiết kiệm thời gian khi quản lý hợp đồng lao động

Gia tăng sự kiểm soát thông tin nhân viên

Quản lý black list và ứng dụng black list

Đưa ra các cảnh báo cần thiết về thông tin nhân sự

Cho phép tự điều chỉnh một vài trường thông tin để lưu trữ theo ý thích

Tiện lợi từ sự liên kết giữa các module

Liện kết giữa các module, giảm tình trạng nhập liệu nhiều lần

Cho phép thiết lập các loại nhắc việc

Nhận hỗ trợ hiệu quả và dễ dàng đề xuất chức năng mới

Help & Suggest module

Tiết kiệm thời gian khi quản lý thông tin nhân viên và thông tin hành chính

Tiết kiệm thời gian khi lưu trữ thông tin nhân viên

1 nơi tập trung Lưu trữ thông tin cá nhân, quá trình làm việc, đánh giá, khen thưởng và các quyết định có liên quan

Thao tác nhập liệu đơn giản như file xls

Cho phép import từ file xls

Phím tắt cho tất cả các nút trên Grid và trên form

Phím tắt cho tất cả các nút trên Grid và trên form

Có thể kết nối với HRPortal để chia sẻ công việc quản lý, nhập liệu cho các trưởng bộ phận

Xuất báo cáo quá trình làm việc của từng nhân viên

Nhập liệu 1 lần, các module tự liên kết với nhau ( BHXH, nghỉ phép, lương, quyết định,)

Tham khảo hệ thống nhân sự của nhiều ngành tiêu biểu

 

Banner

Tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm thông tin

 • Cho phép lọc và tìm kiếm 1 cách nhanh chóng theo các bộ lọc mở trên tất cả các truờng thông tin
 • Customize màn hình giao diện – có thể di chuyển cột thông tin – Lọc theo thông tin cột
 • Search thông tin và thao tác trên danh sách kết quả

Tiết kiệm thời gian khi quản lý hợp đồng lao động

 • Cho phép lọc và tìm kiếm 1 cách nhanh chóng theo các bộ lọc mở trên tất cả các truờng thông tin
 • Customize màn hình giao diện – có thể di chuyển cột thông tin – Lọc theo thông tin cột
 • Search thông tin và thao tác trên danh sách kết quả

Tiết kiệm thời gian khi xuất biên bản, hồ sơ về hành chính nhân sự

Thông tin tổng hợp cho từng nhân viên

 • Tất cả mọi thứ trên 1 biểu mẫu
 • Tạo báo cáo thông tin nhân sự theo một số bộ lọc cơ bản
 • Báo cáo nhân viên mới chi tiết theo thời gian, theo bộ phận
 • Báo cáo nhân viên nghỉ việc chi tiết theo thời gian, theo bộ phận

Xuất các quyết định khi có sự thay đổi vị trí, mức lương ..

 • Xuất mẫu in Thẻ nhân viên

Danh sách báo cáo theo tỉnh thành

 • Báo cáo tỉnh Bình Dương
 • Báo cáo tỉnh Đồng Nai
 • Báo cáo cho TpHCM

Gia tăng sự kiểm soát thông tin nhân viên

Quản lý black list và ứng dụng black list

Đưa nhân viên vào black list

Khi nhập nhân viên mới vào làm chỉ cần nhập CMND là biết nhân viên đó có tồn tại trong hệ thống chưa? và có tồn tại trong blacklist?

Lưu trữ hình ảnh vân tay của nhân viên để đối chiếu hoặc cung cấp cho công an

Export black list, Chia sẻ black list giữa nhiều công ty

Đối chiếu với black list trong quá trình nhập liệu, định kì đối chiếu toàn bộ cty với blacklist

Đưa ra cảnh báo cần thiết về thông tin nhân sự

 

Cảnh báo nhân viên sắp nghỉ hưu

Cảnh báo đến hạn BHXH, nghỉ thai sản, nghỉ bệnh

Cảnh báo hết hạn HĐLĐ

Cho phép tự điều chỉnh một vài trường thông tin để lưu trữ theo ý thích

Tùy biến các trường thông tin để lưu trữ, cho phép tùy biến 12 trường

Tiện lợi từ sự liên kết giữa các module

Liên kết giữa các module, giảm tình trạng nhập liệu nhiều lần 

Module quản lý ngày nghỉ liên kết module BHXH

Module quản lý ngày nghỉ liên kết module tính lương

Tăng lương & xuất các quyết định tăng lương

Module đánh giá & hoạch định đào tạo

Cho phép thiết lập các loại nhắc việc

Nhắc nhở liên quan đến nghỉ phép

Nhận hỗ trợ hiệu quả và dễ dàng đề xuất chức năng mới

Help & Suggest module

 

Những khách hàng đã sử dụng phần mềm chấm công HrPro 7

Sau khi sử dụng phần mềm, tôi thấy việc tạo bảng công cuối tháng được làm rất nhanh chóng, không còn tốn thời gian tính đi tính lại. Khi cần thống kê các thông tin về ngày công để tính các khoản phúc lợi cho nhân viên vào cuối năm thì truy xuất nhanh chóng dễ dàng hơn nhiều khi sử dụng bằng tay…

Chị Dung

Phòng Nhân sự, công ty AGTEX28 Hưng Phú

 

VNM

Cty Sữa VN

agtex 28

Tổng cty 28

hoa binh

Cty xây dựng Hoà Bình