Có nhiều công ty cung cấp máy chấm công, nhưng không phải ai cũng là nhà cung cấp chuyên nghiệp, vậy nếu như bạn cần mua máy chấm công thì làm sao lựa chọn nhà cung cấp máy chấm công chuyên nghiệp, hãy tham khảo nội dung dưới dây để có thêm kinh nghiệm lựa chọn:

1. Các khó khăn bạn sẽ gặp phải nếu làm việc với nhà cung cấp không chuyên

Họ không hiểu rõ về sản phẩm của họ, và bạn cũng không hiểu rõ về sản phẩm mà mình đã bỏ tiền ra mua. Bạn sẽ không thể hài lòng khi biết mình chỉ sử dụng được 50% chức năng mà mình đã mua

Họ không biết cách đáp ứng nhu cầu của bạn: cái bạn cần nhiều khi chỉ là 1 báo cáo đơn giản nào đó, nhưng hơi đặt biệt. Bạn sẵn sàng bỏ thêm 20% tiền để có được thêm 80% lợi ích ( nguyên lý 80/20) nhưng câu trả lời đơn giản lại là “không thể được”

2. Làm cách nào để nhận ra các nhà cung cấp máy chấm công chuyên nghiệp

Hãy yêu cầu họ đưa ra các tài liệu về giải pháp trong thời gian ngắn nhất, nếu họ có sẵn laptop, có thể yêu cầu họ giao ngay cho bạn

Hỏi họ về khái niệm máy demo và bảo hành. Tất cả các nhà cung cấp máy chấm công đều có thể hứa hẹn cho bạn mượn máy mới để sử dụng khi có sự cố, nhưng chỉ có nhà cung cấp chuyên nghiệp thực hiện được điều đó

Để lựa chọn nhà cung cấp máy chấm công cho một hệ thống lâu dài hãy thử hỏi họ về một số yêu cầu thay đổi của bạn. Nếu họ từ chối, hoặc ngược lại, hứa hẹn đủ điều, thì có khả năng họ là nhà cung cấp không chuyên.