Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Phi Long
Địa chỉ : 52 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : +84 236 3888 000 | Ext: 1415 – Fax : +84 236 3653 000
Liên hệ : 0903.555.923 (Mr.Trường – Phó Giám đốc dự án), 0901.123.690 (Mr.Quyền – Trưởng phòng Camera, Máy chấm công)