Bạn muốn có được thông tin nhanh nhất?

Trao đổi trực tuyến

Số hotline:

  • Tư vấn về giải pháp chấm công – tính lương: 0919.039.665
  • Tư vấn về giải pháp kiểm soát ra vào: 0919.309.876
  • Chăm sóc khách hàng: 0919.039.774
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (08) 6258.7699 (804) / 0919.182.557

THS

Địa chỉ: P12A Ðường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (Địa chỉ mới: 69/38/23 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM)

Ðiện thoại: (84.8) 6258 7699 Fax: (84.8) 6258 7629

Email info@giaiphaptinhhoa.com

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 0919.039.774 – cs@giaiphaptinhhoa.com

Số hotline:

  • Tư vấn về giải pháp chấm công – tính lương: 0919.039.665
  • Tư vấn về giải pháp kiểm soát ra vào: 0919.309.876
  • Chăm sóc khách hàng: 0919.039.774
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (08) 6258.7699 (804) / 0919.182.557

Tinh Hoa Map

Yêu cầu xử lý sự cố ( yêu cầu sẽ được liên hệ trong vòng 10ph ) và được xử lý theo thời gian cam kết.