Các lỗi thường gặp trên máy chấm công

Tham khảo thêm một số lỗi thương gặp ở máy chấm công, bạn có thể tự xử lý, hoặc liên hệ với đơn vị chuyên xử lý sự cố về máy chấm công Máy không hoàn tất khởi động được. Máy đứng khi vòng tròn khởi động máy (trên màn hình) hoàn tất Máy sẽ tự động treo không khởi động...