Đăng kí vân tay

Hướng dẫn đăng kí vân tay cho nhân viên mới Nhấn phím [OK] vào phần “User Manage”, màn hình hiển thị Nhấn [OK] để vào tiếp phần “Enroll User”, màn hình hiển thị: Chọn mục “đăng ký vân tay” (Enroll FP) rồi bấm [OK] 2 lần, màn hình sẽ hiển thị: Nhập mã số ID đăng ký (từ...