Từ ngày Tinh Hoa hỗ trợ tới máy dữ liệu hằng ngày đã đổ về đầy đủ và đúng giờ. Cám ơn sự hỗ trợ từ phía Tinh Hoa.

Dear Như Ý. Yêu cầu hỗ trợ từ dữ liệu máy chấm công của Công ty May Mỹ Tho đã được bên Tinh Hoa thực hiện đầy đủ và sớm nhất. Từ ngày Tinh Hoa hỗ trợ tới máy dữ liệu hằng ngày đã đổ về đầy đủ và đúng giờ. Cám ơn sự hỗ trợ từ phía Tinh Hoa. Thanks !!! Trần Tường Vi...

Hài lòng về công việc Support của Cty Tinh Hoa. Cảm ơn sự hổ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp từ Cty Tinh Hoa.

Qua sự cố vừa rồi, cá nhân tôi đánh giá cao và hài lòng về công việc Support của Cty Tinh Hoa. Cảm ơn sự hổ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp từ Cty Tinh Hoa. Best regards Mr.Nguyen Thanh Cong TAN CANG INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS JSC (TCIS) System Intergration...