1.1 Giờ hệ thống nhanh hay chậm bất thường

Hiện tượng: Sau khi hoạt động một thời gian, giờ hệ thống không chính xác.

Giải pháp:

  1. Thay Crystal Oscillator,
  2. Thay IC 1380.

 

1.1.1 Thay tinh thể dao động (Oscillator)

–       Xác định điểm G trong phần phụ lục để tìm Oscillator (số hiệu 32768)

–       Kẹp Oscillator và dùng mũi hàn nung chảy phần mối kẽm:

–      
Sau khi gỡ bỏ oscillator, dùng dụng cụ hút làm sạch phần kẽm ở mối hàn

–       Hàn oscillator mới vào vị trí mối hàn, chú ý cắt ngắn chân oscillator để tránh chập mạch.

1.1.2 Thay IC đếm giờ 1380

–       Xác định IC 1380 (điểm H trong phần phụ lục)

–       Dùng mũi hàn nung chảy phần mối kẽm, dùng dụng cụ hút phần kẽm để lấy IC cũ ra

–       Thay IC 1380 mới vào.

Sau khi thay IC 1380 mới, nếu hệ thống vẫn không thể khởi động, gửi thiết bị về trung tâm bảo hành chính để sửa chữa.

 

1.2 Giờ hệ thống chuyển về 0

Hiện tượng: Hệ thống bị ngắt nguồn điện. Khi bật trở lại, giờ hệ thống chuyển về 0.
Giải pháp:
Nếu số chỉ ngày, tháng đều là 0, gửi thiết bị về trung tâm bảo hành chính
Nếu số chỉ ngày, tháng là 01, 01, thực hiện các           bước sau:
1. Kiểm tra điện thế IC 1380,
2. Kiểm tra điện trở IC 1380,
3. Thay điện trở R10 bằng diode,
4. Thay pin mới

 

1.2.1 Kiểm tra điện thế IC 1380

Kiểm tra hiệu điện thế giữa điểm B và I (xem phụ lục), nếu hiệu điện thế khoảng 3V, cần phải thay IC 1380 mới (thực hiện các bước như trong phần 2.1.2).

 

1.2.2 Kiểm tra điện trở IC 1380

Kiểm tra điện trở IC 1380, đo giữa hai điểm I (pin 8) và J (anode), nếu điện trở vào khoảng 600Ω, chuyển sang thao tác 2.2.4. Nếu điện trở khác 600Ω, chuyển sang thao tác 2.2.3- thay điện trở R10 bằng diode.

1.2.3 Thay điện trở R10 bằng diode

–       Xác định điện trở R10 (vị trí K trong phần phụ lục)

–       Dùng mũi hàn nung chảy mối kẽm và gỡ điện trở R10 ra

–       Thay diode 4148 vào

–       Kiểm tra lại điện trở IC 1380 như phần 2.2.2. Nếu điện trở khác 600Ω, kiểm tra xem diode có gắn đúng chiều không.

1.2.4 Thay pin mới

Xem phụ lục, vị trí pin ở điểm L.