Hướng dẫn sử dụng máy chấm công AbriVISION

 

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình màu

Cách đặt dấu vân tay đúng cách

1 - [TFT] HD cách đặt vân tay đúng cách

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình trắng đen

Cách đặt dấu vân tay đúng cách

1 - [B_W] HD cách đặt vân tay đúng cách