Hướng dẫn dùng thử phần mềm HRMOnline (phần mềm nhân sự chấm công online)

Dùng thử phần mềm online tại đây

Lưu ý: hiện nay phần mềm chỉ tương thích với Trình Duyệt IE hoặc FIREFOX và chưa tương thích với Chrome. Chúng tôi đang có kế họach ra mắt phiên bản tương thích với Chrome trong tháng 10.2016

Dùng thử online