Phần mềm chấm công HRPRO7 dành cho nhóm SME

(Small - Medium Enterprise)
[go_pricing id=”hrpro7_sme”]

Thông tin chi tiết giá thiết bị & phần mềm

Máy chấm công vân tay K14

3.050.000 VNĐ

Máy chấm công vân tay ATK36

3.350.000 VNĐ

Phần mềm Chấm công Smartboss ( bao gồm website dangkynghiphep)

2.000.000 VNĐ