Download hướng dẫn sử dụng

Danh sách các tài liệu:

đăng kí nhận tài liệu

 

 

 

A.Hardware
A/1_TA
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Cách đặt vân tay.jpg
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Đăng ký Admin
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Đăng ký mật mã cho người mới
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Đăng ký thêm vân tay cho người cũ
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Đăng ký vân tay mới cho nhân viên
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Download dữ liệu bằng USB
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Thiết lập thông tin kết nối
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Xem thông tin trên thiết bị
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn TA B&W – Đồng bộ nhân viên bằng USB
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng nhanh máy chấm công Abrivision
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng B&W – Sử dụng Communication Key trên máy B&W
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn kết nối TA B&W – Kết nối máy In Bill qua RS232
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn B&W update – Chuyển ID 9 số sang 5 số
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W – Sử dụng cơ bản
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W – Giới hạn thời gian điểm danh trên máy ABS300
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W – Điều chỉnh thời gian trên máy B&W
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W – Auto switch status
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W – Sử dụng B&W full
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA BW – Tự động xóa log
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W Mifare – Sử dụng máy chấm công với thẻ Mifare
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W Điều chỉnh chế độ nguồn
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn sử dụng TA B&W – Xóa Admin trên máy trắng đen
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn khảo sát hệ thống TA
A/1.1_TA – B&W Hướng dẫn khảo sát TA qua điện thoại
A/1.1_TA – B&W Những khuyến cáo khi khách hàng tự triển khai
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA H8 – Sử dụng máy H8 full
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA H8 – Video Đăng ký vân tay – H8.mp4
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA H8 – Video xuất báo cáo chấm công trên máy H8.mp4
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA H8 – Xuất báo cáo chấm công trên máy H8
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA TFT – Cách đặt dấu vân tay trên máy TFT .png
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA TFT – Đăng ký vân tay trên máy TFT
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA TFT – Đăng ký thêm vân tay trên máy TFT
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA TFT – Thiết lập thông tin kết nối TFT
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA TFT – Download dữ liệu bằng USB
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA TFT – Đồng bộ nhân viên bằng USB
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA iFace – Hướng dẫn chấm công bằng gương mặt
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA iFace – Download dữ liệu trên máy iFace bằng USB
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA iFace – Đồng bộ gương mặt bằng USB
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn TA iFace – Đăng ký gương mặt
A/1.2_TA – TFT huong dan – lap dat máy iface
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA iFace – Sử dụng Full iFace
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA iFace – Điều chỉnh thời gian trên máy iFace
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Xóa Admin trên máy màn hình màu
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Test máy
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Sử dụng TFT full
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Điều chỉnh thời gian trên máy TFT
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Cách upload hình cho ASU680
A/1.2_TA – TFT Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Auto delete log cho máy iScan01
A/2_AC
A/2.1_Standalone Hướng dẫn kết nối AC Standalone – Kết nối đầu đọc phụ
A/2.1_Standalone Hướng dẫn kết nối AC Standalone – Đấu dây AC
A/2.1_Standalone Hướng dẫn kết nối – Cảnh báo Alarm
A/2.1_Standalone Giới thiệu – Các loại khóa
A/2.1_Standalone Giải pháp AC – Gắn khóa cho cửa kính trần thạch cao
A/2.1_Standalone Hướng dẫn lắp đặt AC – Cách gắn khóa
A/2.1_Standalone Hướng dẫn kết nối AC standalone – Kết nối master-slaver
A/2.1_Standalone Hướng dẫn – Các bước khảo sát AC
A/2.1_Standalone Hướng dẫn – Các bước triển khai AC
A/2.1_Standalone Giải pháp – Hệ thống AC Standalone cơ bản
A/2.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng PM AccessControl 2.2.4
A/2.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC B&W Standalone – Ý nghĩa một số chức năng của máy AC
A/2.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC Standalone – Thiết lập một số chức năng trên AC Standalone
A/2.1_Standalone Giải pháp – Một số giải pháp mở rộng với AC standalone
A/2.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC Standalone – Tool Open door all time
A/2.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC Standalone – Chức năng Communication key
A/2.1_Standalone Xử lý AC Standalone – Lỗi 1 lần quét 2 log
A/2.1_Standalone Xử lý AC Standalone – Xử lý một số trường hợp với hệ thống AC
A/2.1_Standalone Xử lý AC Standalone – Giải quyết máy AC bị treo tại khách hàng
A/2.1_Standalone Hướng dẫn khảo sát hệ thống AC Standalone
A/2.2_Controller Giải pháp – Giới thiệu tổng quan hệ thống
A/2.2_Controller Hướng dẫn khảo sát hệ thống AC Controller
A/2.2_Controller Hướng dẫn cài đặt AC Controller – Kết nối controller với các loại đầu đọc
A/2.2_Controller Hướng dẫn cài đặt AC Controller – Thiết lập địa chỉ cho AFR1200
A/2.2_Controller Hướng dẫn cài đặt AC Controller – Cấp nguồn cho FR1200 trên inBIO Controller
A/2.2_Controller Hướng dẫn cài đặt – Đấu dây AC Controller
A/2.2_Controller Nguyên tắc hoạt động của AC Contrller
A/2.2_Controller Hướng dẫn cài đặt – Kết nối global Antipass back cho 2 cửa
A/2.3_Tripod Hướng dẫn cài đặt Tripod – Video. Kết nối 2 máy iFace với Tripod ATS
A/2.3_Tripod Hướng dẫn cài đặt Tripod – Kết nối máy iFace với Tripid
A/2.3_Tripod Hướng dẫn cài đặt Tripod – Kết nối Tripod Goldantel với thiết bị AC
A/2.3_Tripod Nguyên tắc – Một số chức năng cơ bản của Tripod
A/2.3_Tripod Nguyên tắc – Nguyên tắc hoạt động của Tripod
A/2.3_Tripod Giải pháp – Hệ thống Tripod nhận dạng băng gương mặt
A/2.3_Tripod Hướng dẫn cài đặt – Replication cho dữ liệu (SQL Server)
B.Software
B/1_Chính hãng B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng phần mềm chính hãng – Attendance Management
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng – Sử dụng ADMS
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC Standalone – Xóa Admin trên máy AC
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng PM chính hãng- Xóa dữ liệu trên thiết bị từ phần mềm
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt PM ADMS – Mở chương trình service
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt – Phần quyền user trên MySQL
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt – PM ADMS
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt – ADMS sử dụng SQL Server
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM ACCESS CONTROL 2.4.4
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt AC PM Access controll 2.2.4
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM 2.4.4 – Đồng bộ người dùng
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM 2.4.4 – Đăng ký người dùng
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM 2.4.4 – Thiết lập TimeZone
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM 2.4.4 – Thêm thiết bị trên PM
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt AC PM Access Control 3.5
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM Access Control 3.5 – Cho máy ASC603
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng AC PM Access Control 3.5 – Tích họp 3.5 vơi HRPRO7
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt AC PM 2.4 – Trigger đồng bộ log PM 2.4 với HRpro7 Basic
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt – Sử dụng database SQL Server cho PM Attendance
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt – Tao script database SQLserver cho Access Control 2.2.4
B/1.1_Standalone Hướng dẫn cài đặt – Sử dụng chung database SQL cho HRPro7 Basic và Finger Access 2.2.4
B/1.1_Standalone Hướng dẫn sử dụng – Các chức năng trên PM Access control 2.4
B/1.2_Controller
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Các chức năng trên PM Access 5.0
B/1.2_Controller Hướng dẫn cài đặt – Script tạo database SQL cho PM Access 5.0
B/1.2_Controller Hướng dẫn cài đặt – Trigger đồng bộ logs từ PM Access 5.0 và HRPro7 Basic
B/1.2_Controller Hướng dẫn cài đặt – Thiết lập data chung cho HRPro7 Basic và PM ZKAccess
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Điểu khiển từ xa và xuất báo cáo
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Đăng ký thiết bị
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Đăng ký người dùng
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Cấu hình cho Controller
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Quản lý dữ liệu
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Phần quyền cho người dùng
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Mở cửa theo khoảng thời gian
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Sử dụng Access5.0 Full
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Theo dõi trực tuyến và xuất báo cáo
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Thêm sơ đồ hệ thống
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Thêm phòng ban và thẻ hàng loạt
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Quản lý thời gian truy cập
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Thiết lập quản trị
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Thiết lập phản xạ cho controller (phần nâng cao)
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Thiết lập mở cửa theo nhóm
B/1.2_Controller Hướng dẫn sử dụng PM Access 5.0 – Thiết lập Antipass back + mở cửa liên động
B/1.2_Controller Hướng dẫn cài đặt PM Access 5.0 – sử dụng database SQL Server
B/2_THS B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn cài đặt – PM ADS
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn sử dụng – PM ADS
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS cho máy VirDi
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS cho máy Hanvon
B/2.1_ADS/PUSH Xử lý – Các lỗi thường gặp trên ADS
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn xử lý phần mềm HRPRO7 Light – Lối thiếu dữ liệu trên
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn xử lý phần mềm – Các lỗi thường gặp trên hệ thống APDO
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn sử dụng phần mềm ADS Total
B/2.1_ADS/PUSH Hướng dẫn cài đặt ADS Total – Một số yêu cầu cho máy tính sử dụng Push
B/2.2_Tool Hướng dẫn Tool – Xóa nhân viên từ file Excell
B/2.2_Tool Hướng dẫn Tool – Sử dụng Tool import bằng file Excell
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Đăng ký nghỉ phép
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Khởi tạo hệ thống
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Kiểm tra máy bị ofline
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Quản lý thiết bị
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Tạo báo cáo
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Tạo báo cáo chấm công
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Quản lý nhân viên
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dụng HRMONLINE – Thiết lập ca làm việc
B/2.3_HRM Hướng dẫn sử dung HRMONLINE – Thiết lập qui định chấm công
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn cài đặt PM HRPro7 Basic
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Thiết lập ngày nghỉ
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic full
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Quản lý nhân viên
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Đồng bộ nhân viên giữa các máy
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Xuất báo cáo
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Tải dữ liệu chấm công
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Quản lý thiết bị
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Quản lý nhân viên nghỉ việc
B/2.4_HRPro7 Basic Xử lý – Không kết nối được cỏ sỡ dữ liệu
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Khắc phục lỗi thiếu dữ liệu hàng loạt
B/2.4_HRPro7 Basic Hướng dẫn sử dụng PM HRPro7 Basic – Xem dữ liệu chấm công
B/2.4_HRPro7 Basic Xử lý – Không mở đưuọc phần mềm HRPro7 Basic
B/2.4_HRPro7 Basic Xử lý – Backup dữ liệu và cài lại phần mềm HRPro7 Basic
C.Chung
C/1_Khuyến cáo C/1.1_Khuyến cáo khuyen cao – bao quan the.doc
C/1.1_Khuyến cáo Qui dinh – noi qui cham cong bang van tay.doc
C/1.1_Khuyến cáo Khuyen cao – Không dùng USB chuyen data tu ATK100 sang ISCAN
C/2_Hướng dẫn C/2.1_Hướng dẫn 10 van de thuong gap khi di khao sat
C/2.1_Hướng dẫn huong dan – qui trinh lay dau van tay.doc
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng B&W – Định dạng file download từ USB
C/2.1_Hướng dẫn Ý nghĩa chức năng ”Threshold” trên máy chấm công
C/2.1_Hướng dẫn Khuyến cáo – Một số lưu ý khi update firmware
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – Mở portforwarding trên modem Zyxel
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – Mở Portforwarding trên modem D-link.doc
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – Mở port trên một số modem thông dụng
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – DNS portforwarding
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – Cài đặt VPN in win xp
C/2.1_Hướng dẫn Giải pháp kết nối các chi nhánh – Citimart.docx
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn – Các thông tin cần lấy khi tiếp nhận lỗi
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn – Kết nối external speaker
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – Attach database to SQL Server2000
C/2.1_Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt – Sql 2000 full.pdf
C/3_Qui định C/3.1Qui định Qui định chấm công
C/3.1Qui định Quy-định-chấm-công 2
C/4_Xử lý C/4.1Xử lý Hướng dẫn xử lý – Máy chấm công bị treo
C/4.1Xử lý Xử lý – Các lỗi thường gặp trên máy chấm công
C/4.1Xử lý Xử lý – Màn hình trắng
C/4.1Xử lý Xử lý – Máy chấm công không lên nguồn
C/4.1Xử lý Xử lý – Lỗi Working
C/4.1Xử lý Xử lý – Cách xóa dữ liệu khi máy treo
C/4.1Xử lý Xử lý – Lỗi kết nối máy chấm công
C/4.1Xử lý Xử lý – Thay chip mạng cho ABS300
C/4.1Xử lý Xử lý – Thay thế linh kiện tổng quát
C/4.1Xử lý Xử lý – Các lỗi thường gặp trong quá trình triển khai
C/4.1Xử lý 2013-HIS-GUI05 Thư viện lỗi thiết bị (đã xử lý xong)
C/4.1Xử lý Xử lý – Download không có dữ liệu
D.File tiếng Anh
D/1_Tổng Hợp D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn kết nối AC – Kết nối ABF10
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn kết nối AC B&W – User guide.pdf
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn kết nối print (Asu680)- ket noi may in (optional) – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng ABF10
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng AC TFT – Báo động ngầm – duress- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng AC TFT – Các thông số trên access control- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng AC TFT – Chức năng anti passback – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng AC TFT – Chứng thực kết hợp – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng AC TFT – Tổng quát chức năng access control- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng PM – Phần mềm kiểm soát cửa
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA B&W – TA RFID user guide .pdf
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA B&W – TA Fingerprint user guide.pdf
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA B&W Mifare – Mifare Card user gudie.pdf
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA H6 H7 H8 H9 – User manual
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA H8 – User manual
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Nhập ký tự trên máy – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Key board – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Đăng ký thêm người mới – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Bell option – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Auto change status ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Truy xuất hình ảnh – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Sử dụng workcode- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Sử dụng USB- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Qản lý dữ liệu – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Photo ID – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng – F4 Webserver
D/1.1_File tiếng Anh Qui trinh su dung he thong – ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT (iScan01) – Sử dụng nhanh với model mifare- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Xóa user trên thiết bị- ENG.doc
D/1.1_File tiếng Anh Hướng dẫn sử dụng TA TFT – Xem du lieu cham cong tren may- ENG.doc

tinh hoa chuyen may cham cong phan mem

Use Wufoo templates to make your own HTML forms.