HRPORTAL là gì?

Portal - Trang tổng quan

HRportal là một phần mềm chạy trên web, kết nối với cơ sở dữ liệu của phần mềm HRPRO7 để giúp người sử dụng có thể thực hiện nhiều thao tác trên web browser:

  • Nhân viên có thể tự đăng ký nghỉ phép / đăng ký công tác trên web
  • Nhân viên tự kiểm tra bảng chấm công và phát hiện sai sót
  • Nhân viên tự xem phiếu lương
  • Manager duyệt ngày phép / công tác
  • Manager xem báo cáo chấm công
  • Các cấp Giám đốc xem báo cáo chấm công, tổng kết quỹ lương

 

Xem các chức năng của HRportal

Liên hệ

HRPORTAL giúp ích thế nào cho bộ phận nhân sự?

Giải phóng thời gian cho nhân sự với HRportal

Gia tăng sự kiểm soát với HRPortal

Tự động xuất phiếu lương ra tài khoản của nhân viên

Hỗ trợ quản lý công tác

Hỗ trợ nhân viên tự đăng kí nghỉ phép

Cho nhân viên tự đăng kí ngày phép, đăng kí công tác, đăng kí tăng ca, và thực hiện quá trình kiểm duyệt qua web

Nhân viên tự đăng ký lịch làm việc

Nhân viên tự đăng ký lịch OT

Kiểm tra real time tại thời điểm đăng kí

Kiểm tra tính hợp lệ ngay tại thời điểm đăng kí nghỉ phép

Kiểm tra hạn mức tăng ca ngay khi đăng ký kế hoạch tăng ca

Nhận cảnh báo qua email / web

Xem báo cáo lương qua email / web / mobile

Xem báo cáo đi trễ về sớm qua email / web mobile

HRportal là một chức năng của phần mềm quản lý nhân sự tiền lương HRPRO7

Xem giới thiệu về HRPRO7