Giải pháp chấm công cho các công ty xây dựng

Các yêu cầu tiêu biểu của các doanh nghiệp xây dựng

 • Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân
 • Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường
 • Môi trường làm việc rất bụi bặm nên khó chấm công bằng vân tay
 • Giải quyết vấn đề chấm công dùm khi chấm công bằng thẻ
 • Có thể kết nối dữ liệu chấm công với các phần mềm quản lý công trình
 • Có thể quan sát được việc chấm công tại các công trình
 • Kết hợp việc chấm công với quản lý ra vào trong công trình và giám sát an toàn tại công trình
 • Kết hợp chấm công với việc quản lý nhân công của nhà thầu phụ
 • … và nhiều yêu cầu khác

Mô hình giải pháp và tính năng nổi bật

Các chức năng tiêu biểu

 • Tự động phân quyền ra vào cho nhân viên. Có thể hạn chế nhân viên ra vào nếu không có đăng kí làm việc hoặc tăng ca. Tự động hủy bỏ quyền ra vào của các nhân viên đã nghỉ việc
 • Kết hợp với phần mềm quản lý nhà ăn. Xuất dự báo cơm dựa trên số lượng người ra vào
 • Nhanh chóng xuất báo cáo cho biết những ai đang có mặt trong khu vực sản xuất
 • Xuất báo cáo những người đã từng ra vào khu vực

Lợi ích đem lại

Hạn chế những người không nên có mặt

Tạo môi trường trật tự, tránh xô đẩy chen lấn khi chấm công

Giảm số lượng bảo vệ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý

 

Nhanh chóng biết được tổng số người có trong công trường

liên hệ để được tư vấn

Liên hệ

Các loại báo cáo chấm công trên phần mềm HRPRO7

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Báo cáo lương

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Báo cáo nhân sự

Tìm hiểu các loại báo cáo

Đăng ký

Tham khảo các  chức năng của phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7