Cám ơn quý công ty rất nhiều vì đã rất nhiệt tình hỗ trợ.

Chị Đỗ Thị Hồng – XÍ NGHIỆP 123, Số 38 TUY LÝ VƯƠNG