Các báo cáo lương mẫu

Phiếu lương mẫu – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

phieu luong

Bảng lương mẫu – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

bang luong

luong tong hop

Bảng lương OT- báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

bang luong OT

Bảng kê thuế thu nhập cá nhân – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

ke khai thue

Một số báo cáo chấm công mẫu

Báo cáo dữ liệu thô – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

chinh sua gio quet

du lieu tho

Bảng chấm công theo tháng – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

bao cao tong hop thang

Báo cáo ngày nghỉ theo giờ – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

bao cao nghi theo thang

Báo cáo chấm công chi tiết – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí

bao cao chi tiet ngay

Hỗ trợ in thẻ nhân viên  – báo cáo được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí
 
the NV
 

Các báo cáo trên được in từ phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7 . Vui lòng download để dùng thử miễn phí