Bảng giá phần mềm Smartboss

SmartBOSS Micro SmartBOSS PLUS SmartBOSS PRO
Mức giá miễn phí 10 tr 20 tr
Số lượng nhân viên tối đa < 50 < 50 < 50
Số chi nhánh có thể mở rộng 0 1-4 1-4
Số user sử dụng phần mềm 1 6 6
Chấm công cho nhân viên văn phòng dT7ojn8T9 dT7ojn8T9 dT7ojn8T9
Chấm công cho nhân viên nhà hàng, khách sạn dT7ojn8T9 dT7ojn8T9
Quản lý ngày phép & công tác dT7ojn8T9 dT7ojn8T9 dT7ojn8T9
Báo cáo chấm công tổng kết ngày dT7ojn8T9 dT7ojn8T9 dT7ojn8T9
Báo cáo chấm công tổng kết tháng -Báo cáo chấm công chi tiết ngày, báo cáo lỗi điểm danh ( đi sớm, về trễ, quên chấm công .. ) dT7ojn8T9 dT7ojn8T9
Quản lý bảng lương dT7ojn8T9
Chi phí cho một chi nhánh phát sinh thêm Không hỗ trợ 1.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ triển khai tận nơi & bảo hành 1 năm 1.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Đã bao gồm phí sử dụng web portal dangkynghiphep.com cho phép đăng ký nghỉ & duyệt phép online 3 tháng dùng thử miễn phí 3 tháng dùng thử miễn phí 3 tháng dùng thử miễn phí

Lưu ý: 

  • Smartboss tương thích với các dòng máy chấm công AbriVISION, ACTATEK
  • Nếu sử dụng dòng máy Ronald Jack, Granding, phí tích hợp là 500.000 VNĐ / máy
  • Chi phí tích hợp với dòng máy Suprema, Virdi là 800.000 VNĐ / máy  
  • Đối với các dòng máy khác, vui lòng liên hệ

Đảm bảo hoàn tiền 100% nếu sau đó bạn cần nâng cấp lên HRPRO7

Smartboss là phiên bản rút gọn của HRPRO7. Nếu doanh nghiệp bạn phát triển vượt ngoài giới hạn của Smartboss, bạn có thể nâng cấp lên HRPRO7 và được hoàn trả lại tiền đã đầu tư cho Smartboss
Tham khảo HRPRO7

Tự nghiên cứu & trải nghiệm Smartboss

Bạn cần một ít kiến thức kỹ thuật để có thể tự cài đặt và thiết lập phần mềm
Download