Cách thức xây dựng hệ thống lương cho doanh nghiệp

Cách thức xây dựng hệ thống lương cho doanh nghiệp

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến… 1- Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương?  Cơ chế trả lương...