VIP Purchases Tracking

Các công ty có nhiều cửa hàng bán lẻ có thể sử dụng hệ thống quản lý thẻ VIP để gia tăng doanh số:

  • Ghi nhận thông tin, khách hàng nào, mua hàng ở đâu, giá trị bao nhiêu, thường mua mặt hàng gì
  • Kết nối được và đồng bộ hóa giữa các cửa hàng ở rải rác khắp nơi. Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp văn phòng tổng có dữ liệu theo thời gian thực
  • Kết hợp với việc chấm công tại các chi nhánh
  • Kết nối với phần mềm quản lý bán hàng
  • Số điểm bán lẻ là lớn, nên chi phí đầu tư cho mỗi điểm phải hợp lý
  • .. và một số yêu cầu khác

Vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn qua số 0919.039.665 / 08.6258.7699 ( gặp Quỳnh Như) hoặc để lại thông tin để được tư vấn và nhận tài liệu chi tiết