VIRDI SR-100FP (KOREA) | Thiết bị đọc phụ

  • Đọc được cả Vân tay & Thẻ EM (125Khz)
  • Kết nối với AC-2100 (V3.0)/AC-4000/AC-6000 thực hiện chức năng chống truy nhập trái phép ( Anti-Passback )
  • Công nghệ chống vân tay giả (Bằng sáng chế)

 

đầu đọc