Thẻ học sinh, sinh viên hiện nayđều được làm bằng nhựa để thay thế cho các loại thẻ dùng giấy được bọc trong vỏ plastic. Sử dụng thẻ học sinh, sinh viên để đưa thông tin về lớp học, khóa học nhằm quản lý chặt chẽ hơn trong công tác giáo dục.

Việc sử dụng thẻ nhằm thể hiện việc chuyên nghiệp và hiện đại của trường học.

Một số hình ảnh về mẫu thẻ học sinh, sinh viên

Thẻ sinh viên