Các dòng máy chấm công khuôn mặt AbriVISION

Máy chấm công nhận dạng gương mặt iFACE03 Màn hình   4.3’’ cảm ứng màu CPU    ABV Multi-Bio  CPU 630 MHz Memory    256M Flash, 64M SDRAM Camera    High Resolution Infrared Camera, 2 Camera ( hồng ngoại và thường ) Dung lượng lưu trữ khuôn mặt   500 khuôn mặt (1:N)...

Các dòng máy chấm công thẻ AbriVISION

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS880 Màn hình Màn hình màu TFT 3.5 inches Số lượng thẻ lưu trữ 50.000 Dữ liệu lưu trữ 150.000 Cổng kết nối  RS232/485, TCP/IP,USB-host Hỗ trợ định dạng thẻ ID Card(Standard), Optional HID/Mifare/ iClass Card Chức năng chính Workcode, SMS,...

các dòng máy chấm công vân tay AbriVISION

Máy chấm công vân tay K14 Màn hình Màn hình màu TFT 2.8 inches Số lượng vân tay lưu trữ 500 Số lượng thẻ lưu trữ 500 Dữ liệu lưu trữ 50,000 Cổng kết nối TCP/IP,USB-host Chức năng chính Workcode, SMS, DLST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch,...