VIPT

VIPT

VIP Purchases Tracking Các công ty có nhiều cửa hàng bán lẻ có thể sử dụng hệ thống quản lý thẻ VIP để gia tăng doanh số: Ghi nhận thông tin, khách hàng nào, mua hàng ở đâu, giá trị bao nhiêu, thường mua mặt hàng gì Kết nối được và đồng bộ hóa giữa các cửa hàng ở rải...