Máy chấm công Xpass

Máy chấm công Xpass

SUPREMA – Korea | Giá: 6.600.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Đặc điểm nổi bật của máy chấm công Xpass: Dùng cho các loại khóa điện tử và cửa tự động Tích hợp sử dụng thẻ Mifare Đèn LCD nhiều màu và âm thanh đa dạng Chống nước – Lắp đặt ngoài...
Máy chấm công X-Station

Máy chấm công X-Station

SUPREMA – Korea | Giá: 18.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng lớn Dùng cho các loại khóa điện tử và cửa tự động Chấm công và chụp hình khuôn mặt Tích hợp sử dụng thẻ Mifare, Proximity Đèn LCD nhiều màu và âm thanh đa dạng Thông số kỹ thuật của máy chấm...
Máy chấm công BioStation-T2

Máy chấm công BioStation-T2

SUPREMA – Korea | Giá: 31.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Đặc điểm nổi bật của máy chấm công BioStation: Dùng cho các loại khóa điện tử và cửa tự động Chấm công và Chụp hình khuôn mặt Tích hợp sử dụng thẻ Mifare, Proximity Đèn LCD nhiều màu và âm...
Máy chấm công BioStation

Máy chấm công BioStation

SUPREMA – Korea | Giá: 17.850.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng lớn Đặc điểm nổi bật của máy chấm công BioStation: Dùng cho các loại khóa điện tử và cửa tự động Tích hợp sử dụng thẻ Mifare, Proximity Đèn LCD nhiều màu và âm thanh đa dạng Thông số kỹ thuật...
Máy chấm công BioMini

Máy chấm công BioMini

SUPREMA – Korea | Giá: 4.000.000 VNĐ | Bộ lấy mẫu dấu vân tay Đặc điểm nổi bật của máy chấm công BioMini: Enroll Fingerprint (Lấy mẫu vân tay): Đầu nhận dạng vân tay bằng quang 500 dpi. Dùng để đăng ký vân tay nhân viên , sau đó truyền xuống các máy vân tay. Kết...
Máy chấm công BioLite Net

Máy chấm công BioLite Net

SUPREMA – Korea | Giá: 10.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Đặc điểm nổi bật của máy chấm công BioLite Net: Dùng cho các loại khóa điện tử và cửa tự động Tích hợp sử dụng thẻ Mifare, Proximity Đèn LCD nhiều màu và âm thanh đa dạng Chống nước –...