MÁY CHẤM CÔNG PHÙ HỢP CHO SME

K14 K14 2.530.000 VNĐ
TA100 TA100 4.550.000 VNĐ
SF200 SF200 3.190.000 VNĐ
ASC603 ASC603 9.658.000 VNĐ
ATK36 ATK36 4.000.000 VNĐ
IFACE03 11.000.000 VNĐ
TA200 TA200 5.550.000 VNĐ
ATK100 ATK100 7.920.000 VNĐ

PHẦN MỀM NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG CHO SME

Smartboss là phần mềm nhân sự tiền lương viếtriêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu không kiểm soát, doanh nghiệp sẽ phải chịu nhiều lãng phí. Giải pháp Smartboss giúp tự động hóa quá việc chấm công tính lương, giúp kiểm soát dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, từ đócắt giảm lãng phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Xem thêm