Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Báo cáo nhân viên đã nghỉ việc

Báo cáo thông tin nhân viên TASME - Báo cáo nhân viên đã nghỉ việc STT Tên nhóm cột Tên cột Mã chấm công Mã nhân viên Họ tên Chức vụ Phòng ban Mã thẻ Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Tình trạng hôn nhân CMND Ngày cấp CMND Nơi cấp CMND Dân tộc Tôn giáo Ngày vào công ty Học...

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Thống kê nhân sự theo phòng ban

Báo cáo thông tin nhân viên TASME - Thống kê nhân sự theo phòng ban STT Tên nhóm cột Tên cột Tên phòng ban Tổng số nhân viên Tổng số nam Tổng số nữ Đăng ký Demo tận nơi Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm Tham khảo thêm Giải pháp cho sản xuất | Giải pháp cho...

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Thông tin cơ bản

Báo cáo thông tin nhân viên TASME - Thông tin cơ bản STT Tên nhóm cột Tên cột HỌ VÀ TÊN TÊN GT Chức danh Level (Mức công việc) Tóm tắt công việc phải làm Phòng ban Thuộc đồ án MST TK VCB Sổ Lao động Số sổ BHXH Số thẻ BHYT Nơi ĐK BHYT T/g Thử việc Số HĐTV Số HĐLĐ Ngày...

Báo cáo nhân sự – Báo cáo thông tin nhân viên (Thông tin bằng cấp)

Báo cáo nhân sự - Báo cáo thông tin nhân viên (Thông tin bằng cấp) STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin MCC MNV HỌ TÊN PHÒNG BA BẰNG CẤP Đăng ký Demo tận nơi Đăng ký Demo online Tải về tài liệu phần mềm Tham khảo thêm Giải pháp cho sản xuất | Giải pháp cho Nhà hàng |...

Báo cáo nhân sự – Báo cáo thông tin nhân viên

Báo cáo nhân sự - Báo cáo thông tin nhân viên STT Tên nhóm cột Tên cột HỌ VÀ TÊN TÊN GT Chức danh Level (Mức công việc) Tóm tắt công việc phải làm Phòng ban Thuộc đồ án MST TK VCB Sổ Lao động Số sổ BHXH Số thẻ BHYT Nơi ĐK BHYT T/g Thử việc Số HĐTV Số HĐLĐ Ngày ký HĐLĐ...