Phần mềm nhân sự tiền lương

Phần mềm nhân sự tiền lương, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, phần mềm tính lương

Danh sách chức năng

phần mềm Nhân Sự tiền lương HRPRO7
Chấm công

Xem chi tiết giới thiệu về Phần mềm Chấm công tại đây

Quản lý thông tin nhân viên
 • Lưu trữ thông tin cá nhân, quá trình làm việc, đánh giá, khen thưởng và các quyết định có liên quan
 • Thao tác nhập liệu đơn giản, cho phép import từ file xls
 • Xuất báo cáo quá trình làm việc của từng nhân viên
 • Liên kết với chức năng Bảo Hiểm Xã Hội & hợp đồng lao động
 • Lọc và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng
 • Báo cáo nhân viên mới chi tiết theo thời gian, theo bộ phận
 • Báo cáo nhân viên nghỉ việc chi tiết theo thời gian, theo bộ phận

Liên hệ để được Tư vấn

 
Web HR nội bộ

HRportal là một phần mềm chạy trên web, kết nối với cơ sở dữ liệu của phần mềm HRPRO7 để giúp người sử dụng có thể thực hiện nhiều thao tác trên web browser:

 • Nhân viên có thể tự đăng ký nghỉ phép / đăng ký công tác trên web
 • Nhân viên tự kiểm tra bảng chấm công và phát hiện sai sót
 • Nhân viên tự xem phiếu lương
 • Manager duyệt ngày phép / công tác
 • Manager xem báo cáo chấm công
 • Các cấp Giám đốc xem báo cáo chấm công, tổng kết quỹ lương

Liên hệ để biết thêm

Tính lương
 • Tính lương theo thời gian
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành may mặc
 • Tính lương theo sản phẩm áp dụng cho ngàn bao bì nhựa
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành thực phẩm
 • Tính lương theo chuyến cho tài xế
 • Tính lương dành cho ngành dịch vụ, sự kiện
 • Công thức lương lương linh hoạt có thể tự tùy chỉnh
 • Báo cáo dễ dàng tùy chỉnh theo mẫu
 • Tích hợp được với các phần mềm khác như SAP, Microsoft Dynamic
Hợp đồng và Bảo hiểm
 • Xuất hợp đồng lao động theo mẫu tùy biến
 • Xuất các quyết định khi có sự thay đổi vị trí, mức lương
 • Xuất các báo cáo nộp BHXH
 • Nhắc nhở khi nhân viên hết hạn hợp đồng lao động
 • Cảnh báo đến hạn BHXH, nghỉ thai sản, nghỉ bệnh
 • Cảnh báo nhân viên sắp nghỉ hưu

Liên hệ để biết thêm

Các module khác
 • Báo cơm tự động
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý KPI
 • Quản lý Tuyển dụng
 • Quản lý Đào tạo

Liên hệ để biết thêm

Tiết kiệm thời gian

Bạn muốn được tư vấn cách ứng dụng phần mềm HRPRO7 để tiết kiệm thời gian nhập liệu và quản lý thông tin nhân sự

Liên hệ

Các phiên bản & bảng giá

phần mềm Nhân Sự tiền lương HRPRO7
Phiên bản chuẩn

Phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng
 • Tính lương cho văn phòng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal

Mức giá: từ 5.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành riêng cho nhà hàng nhỏ, cửa hàng bán lẻ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng, sản xuất
 • Tính lương theo ngày công & theo năng suất
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội

Mức giá: từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản đáp ứng Doanh nghiệp sản xuất

Phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng, sản xuất
 • Tính lương theo ngày công & theo năng suất
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội
 • Quản lý nhà ăn, báo cơm tự động

Mức giá: từ 15.000.000 VNĐ đến 35.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản chuẩn

Phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp vừa với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng
 • Tính lương cho văn phòng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 20.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành riêng cho nhà hàng cỡ vừa và chuỗi nhà hàng nhỏ/ chuỗi cửa hàng bán lẻ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng, dịch vụ
 • Tính lương theo ngày công, giờ công
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 30.000.000 VNĐ đến 80.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản đáp ứng Doanh nghiệp sản xuất

Phiên bản dành riêng cho nhà máy cỡ va với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng và công nhân
 • Tính lương theo giờ công, ngày công, năng suất
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động và web portal
 • Quản lý nhà ăn, báo cơm tự động
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 50.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản chuẩn

Phiên bản dành cho doanh nghiệp lớn/ tập đoàn với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng
 • Tính lương theo ngày công
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 50.000.000 VNĐ đến 120.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành cho chuỗi cửa hàng / nhà hàng lớn với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho khối văn phòng, khối dịch vụ
 • Tính lương theo ngày công, giờ công
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ  70.000.000 VNĐ đến 120.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản đáp ứng Doanh nghiệp sản xuất

Phiên bản dành cho nhà máy sản xuất lớn với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho khối văn phòng, khối sản xuất
 • Tính lương theo ngày công, giờ công, nắng suất / sản lượng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, BHXH
 • Quản lý nhà ăn, báo cơm tự động
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 80.000.000 VNĐ đến 150.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Giảm quỹ lương nhờ kiểm soát tốt

Bạn muốn được tư vấn qui trình kiểm soát quỹ lương 

Liên hệ

Lợi ích: tiết kiệm thời gian

khi ứng dụng thành công phần mềm nhân sự tiền lương

Tiết kiệm thời gian khi lưu trữ và tìm kiếm thông tin nhân viên

 • 1 nơi tập trung Lưu trữ thông tin cá nhân, quá trình làm việc, đánh giá, khen thưởng và các quyết định có liên quan
 • Thao tác nhập liệu đơn giản như file xls
 • Cho phép import từ file xls
 • Có thể kết nối với HRPortal để chia sẻ công việc quản lý, nhập liệu cho các trưởng bộ phận
 • Xuất báo cáo quá trình làm việc của từng nhân viên
 • Nhập liệu 1 lần, các module tự liên kết với nhau ( BHXH, nghỉ phép, lương, quyết định,)

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương 

 • Tính lương từ kết quả chấm công được lấy từ moduel chấm công
 • Tự động xuất báo cáo lương, phiếu lương cho nhân viên ký tên,
 • Thông báo chuyển khoản tự động cho ACB, Vietcombank, DongA, BIDV
 • Biểu đồ luơng của bộ phận theo từng tháng trong 12 tháng
 • Nhân viên tự xem phiếu lương qua HRportal
 • Xuát báo cáo để import vào phần mềm kế toán
 • các loại báo cáo quản trị

Tiết kiệm thời gian khi quản lý hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự & các loại biên bản hành chính

 • Cho phép xuất hợp đồng lao động theo mẫu định sẵn mà không phải nhập lại thông tin cá nhân của nhân viên
 • Xuất các quyết định khi có sự thay đổi vị trí, mức lương ..
 • Tự động Xuất mẫu in Thẻ nhân viên
 • Module quản lý ngày nghỉ liên kết module BHXH
 • Module quản lý ngày nghỉ liên kết module tính lương

 

Lợi ích: kiểm soát hiệu quả

khi ứng dụng thành công phần mềm nhân sự tiền lương

Ngăn chặn người xấu bằng chức năng black list 

Đưa nhân viên vào black list

Khi nhập nhân viên mới vào làm chỉ cần nhập CMND là biết nhân viên đó có tồn tại trong hệ thống chưa? và có tồn tại trong blacklist?

Lưu trữ hình ảnh vân tay của nhân viên để đối chiếu hoặc cung cấp cho công an

Đưa ra cảnh báo cần thiết về thông tin nhân sự

Cảnh báo nhân viên sắp nghỉ hưu

Cảnh báo đến hạn BHXH, nghỉ thai sản, nghỉ bệnh

Cảnh báo hết hạn Hợp đồng lao động

Cảnh báo khi nhân viên vượt quá số giờ OT cho phép

… và nhiều loại cảnh báo khác

Cung cấp thông tin hữu ích phục vụ quá trình hoạch định quỹ lương & giám sát quỹ lương 

 • Biểu đồ luơng của bộ phận theo từng tháng trong 12 tháng
 • History thu nhập của cá nhân theo từng tháng trong 12 tháng
 • Biểu đồ tròn về tỉ lệ lương giữa các bộ phận
 • Biểu đồ tròn về tỉ lệ giữa các khỏan luơng của từng bộ phận
 • Biểu đồ thời gian luơng của các bộ phận

Điểm khác biệt

phần mềm chuyên dụng

Nhiều mô hình tính lương

 • Tính lương theo thời gian
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành may mặc
 • Tính lương theo sản phẩm áp dụng cho ngàn bao bì nhựa
 • Tính lương theo sản phẩm, áp dụng cho ngành thực phẩm
 • Tính lương theo chuyến cho tài xế
 • Tính lương dành cho ngành dịch vụ, sự kiện
 • ….

Linh hoạt & dễ mở rộng

 • Công thức lương lương linh hoạt có thể tự tùy chỉnh
 • Báo cáo dễ dàng tùy chỉnh theo mẫu
 • Mô hình chấm công đáp ứng được nhiều loại ca kíp
 • Thông tin nhân sự tùy biến với giao diện tùy biến
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy biến và đào tạo cách tùy biến
 • Tích hợp được với các phần mềm khác như SAP, Microsoft Dynamic, …

Tư vấn tận tâm và chuyên nghiệp

Giảm 3% quỹ lương?

Bạn có tin rằng nếu ứng dụng phần mềm tốt, quỹ lương của bạn sẽ giảm từ 1-3%, so với trước khi ứng dụng?

Liên hệ

Mẫu báo cáo

Báo cáo chấm công, báo cáo lương, báo cáo nhân sự

NS – Bảng lương

BH – Bảng lương bảo hiểm xã hội

BH – Bảng lương chuyển khoản

BH – Bảng lương tạm ứng

BH – Bảng lương tổng hợp

BH – Bảng lương

TNW – Bảng lương trên ngân hàng

TNW – Bảng lương MKT NKID Office

TNW – Bảng lương MKT

TNW – Bảng lương

CX – Bảng lương tháng

GVT – Bảng lương tháng

CM – Bảng lương tạm ứng

CM – Bảng lương

Biểu mẫu lương – Theo dõi thuế thu nhập cá nhân

Biểu mẫu lương – Theo dõi mức đóng bảo hiểm template 1 – BH

Biểu mẫu lương – Bảng lương chuyển khoản template 2 – AT

Biểu mẫu lương – Bảng lương chuyển khoản template 1 – BH

Biểu mẫu lương – Bảng lương tạm ứng

Biểu mẫu lương – Bảng lương tổng hợp

Biểu mẫu lương – Bảng lương chi tiết template 2 – AT

Biểu mẫu lương – Bảng lương chi tiết template 1 – BH

Báo cáo chấm công TASME – Tổng kết công trong năm

Báo cáo chấm công TASME – Thống kê OT tháng

Báo cáo chấm công TASME – Thống kê nhân viên nghỉ không lý do/ chấm công

Báo cáo chấm công TASME – Bảng danh sách công tác

Báo cáo chấm công TASME – Bảng danh sách nghỉ phép

Báo cáo chấm công TASME – Chấm công số phút đi trễ về sớm

Báo cáo chấm công TASME – Bảng chấm công số phút đi trễ

Báo cáo chấm công TASME – Lịch sử chỉnh sửa giờ công

TLT – Báo cáo chi tiết ngày

VMS – Báo cáo theo dõi phép tổng hợp

VMS – Detail Report (Báo cáo chấm công phòng ban)

VMS – Detail Report (Báo cáo điểm số)

VMS – Detail Report (Báo cáo công nhân viên)

TBS – Báo cáo chấm công chi tiết tháng

Biểu mẫu theo dõi ngày phép – Báo cáo theo dõi phép (theo năm)

Biểu mẫu chấm công – Bảng công theo giờ tăng ca

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chấm công tổng hợp theo công

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo tổng hợp theo giờ

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (Có mặt)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (Vắng mặt)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (Vào trễ và Ra sớm)

Biễu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (ra sớm)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (vào trễ)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chỉnh sửa dữ liệu

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo dữ liệu thô

Báo cáo ca làm việc – Lịch làm việc

Báo cáo ca làm việc – Danh sách ca làm việc

TH – Báo cáo chấm công tháng

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Báo cáo nhân viên đã nghỉ việc

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Thống kê nhân sự theo phòng ban

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Thông tin cơ bản

Báo cáo nhân sự – Báo cáo thông tin nhân viên (Thông tin bằng cấp)

Báo cáo nhân sự – Báo cáo thông tin nhân viên

Báo cáo nhân sự – Quá trình làm việc

Báo cáo nhân sự – Thống kê nhân viên theo phòng ban

Báo cáo nhân sự – Báo cáo nhân viên nghỉ việc

Tham khảo danh mục đầy đủ các loại báo cáo

Phần mềm tính lương

Tính toán, phân tích, hoạch định quỹ lương, liên kết chấm công

Giới thiệu về phần mềm tính lương:

project-manager-thinking-about-problemsSau đây là các lý do khiến cho phần mềm tính lương là một trong những phần mềm có tỉ lệ sử dụng cao nhất trong doanh nghiệp:

 • Trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí công ty. Nếu tính lương dư, công ty sẽ mất thêm chi phí. Nếu tính lương thiếu, nhân viên sẽ không hài lòng, ảnh hưởng năng suất.
 • Tính toán chi tiết rắc rối, nhưng lại không phức tạp. Khối lượng tính toán nhiều, nhưng lại theo một công thức nhất định. Đây là thể loại công việc phù hợp nhất để máy móc thay thế con người.
 • Cần có một nơi lưu trữ toàn bộ thông tin về lương để phục vụ cho việc phân tích- hoạch định quỹ lương, tính thuế thu nhập .. Thông tin phải được lưu trữ có hệ thống, đúng chuẩn
 • Sử dụng file xls có thể đáp ứng được nhu cầu tính lương, nhưng lại không đáp ứng được việc quản lý. Rất khó để phát hiện sai sót trong việc tính lương, trừ khi phải kiểm tra lại toàn bộ record
 • Công thức tính lương có thể thay đổi vì nhiều yếu tố, sử dụng file xls sẽ rất khó quản lý
Yêu cầu demo phần mềm
logo hrpro 7 HRPRO-7 là hệ thống kết hợp 3 chức năng chính: Nhân Sự – Chấm Công – Tính Lương. 3 chức năng này có thể hoạt động độc lập với nhau tạo thành những gói nhỏ riêng biệt hay cũng có thể liên kết với nhau để trở thành một hệ thống thống nhất, chia sẽ những dữ liệu chung của nhau. HRPRO-7 hiện có 3 phiên bản HRPRO-7 BASIC, HRPRO-7 Advance, HRPRO-7 Pro phù hợp với những nhu cầu của những loại hình doanh nghiệp khác nhau: nhà máy/cơ sở sản xuất, văn phòng, khách sạn/nhà hàng, trường học.

Yêu cầu demo phần mềm
wordpress-different-theme-per-page-big

 • Phối hợp nhịp nhàng với hệ thống thiết bị phần cứng máy chấm công bằng vân tay/thẻ
 • Hỗ trợ mạnh mẽ nhiều loại ca kíp làm việc, đã triển khai thành công tại nhiều khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau
 • Phần mềm có khả năng chỉnh sửa theo yêu cầu chấm công đặc thù từng công ty, với hệ thống báo cáo đa dạng
 • Đáp ứng được nhu cầu tự động hóa việc chấm công – tính lương – tính bảo hiểm xh – tính thuế thu nhập
 • Đơn giản – dễ dùng bằng việc loại bỏ những thứ không cần thiết
 • Có khả năng mở rộng / điều chỉnh trong tương lai
Yêu cầu demo phần mềm
CONSIDERATIONS-WHEN-BRINGING-ON-A-NEW-BUSINESS-PARTNER

 • Doanh nghiệp sản xuất với số lượng công nhân từ 200 đến 2000 người, có nhu cầu tự động hóa việc chấm công tính lương phù hợp với HRPRO7
 • Doanh nghiệp dịch vụ ( nhà hàng, khách sạn ) cần chấm công tính lương, có thể sử dụng HRPRO7-HORECA
 • Doanh nghiệp xây dựng, cần chấm công tính lương, sử dụng HRPRO7-CONS
 • Doanh nghiệp với số lượng nhân viên ít hơn 200 người phù hợp với HRPRO7-mini
Yêu cầu demo phần mềm

Chức năng tính lương của Hrpro 7

salary-increase510Thiết lập thông tin lương, bao gồm những thông tin cơ bản như sau:

 • Lương cơ bản
 • Lương đóng bảo hiểm
 • Lương cơ bản thực nhận
 • Các qui định tính lương
 • Hình thức nhận lương
Download tài liệu chi tiết về chức năng của Hrpro7
excel-two-way-vlookup1Chức năng này cho người tính lương tạo ra những công thức dựa vào:

 • Tính lương theo thời gian
 • Tính lương theo năng suất cá nhân
 • Tính lương theo năng suất của nhóm
 • Tính lương theo quy định công ty

… Ngoài ra phần mềm tính lương sẽ tự động rút trích dữ lệu chấm công để làm cơ sở tính lương phù hợp với nội quy công ty. Download tài liệu chi tiết về chức năng của Hrpro7

settings-iconChức năng này cho phép người duyệt lương can thiệp vào một số thông tin như sau:

 • Chỉnh sửa thông tin lương tính toàn tự động trong một số trường hợp đặc biệt.
 • Cộng thêm các khoản phụ cấp
 • Cộng thêm các khoản lương theo doanh thu
 • Cộng các khoản thu nhập bất thường
Download tài liệu chi tiết về chức năng của Hrpro7
bookkeeping_income_tax_return_preparation2Chức năng này cho phép:

 • Tính thuế TNCN cho nhân viên
 • Quản lý thuế cho người nước ngoài
 • Tính các khoản bảo hiểm cho nhân viên
 • Quản lý sa thải, thai sản, đau ốm

Download tài liệu chi tiết về chức năng của Hrpro7

Một số báo cáo tính lương của Hrpro7:

 

Các phiên bản chuẩn của Hrpro7:

Đặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp. Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:phan mem cham cong

 • Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết nối để lấy dữ liệu
 • Thao tác download/upload dữ liệu trên máy phải rất nhanh để đáp ứng được lượng dữ liệu lớn
 • Thao tác đăng kí nhân viên mới phải đơn giản, để có thể tiết kiệm thời gian cho nghiệp vụ này (vốn rất thường xuyên)
 • Thiết bị phải chắc chắn để trụ được qua rất nhiều lượt cố tình phá hoại
 • Qui trình chấm công – tính lương phải khoa học để triển khai hiệu quả cho một lượng lớn công nhân có trình độ thấp

…. và nhiều yêu cầu khác Download báo giá chi tiết của từng phiên bản

Đặc thù của nhóm HoReCa (hotel – Restaurant – Cafe) là yêu cầu giải pháp chấm công phải đáp ứng các yêu cầu sau:cham cong tinh luong

 • Các ca làm việc linh động, được quản lý bởi các tổ trưởng. Việc nhập thông tin ca làm việc phải rất đơn giản, thậm chí phải phù hợp với những người rất bận rộn và không quen làm việc với máy tính
 • Phần mềm phải có khả năng phân tích ca làm việc và tính toán giờ công tự động
 • Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng chấm công (đặc biệt là các nhân viên làm việc lưu chuyển, như nhân viên giao nhận..)
 • Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp văn phòng tổng có dữ liệu theo thời gian thực

.. và một số yêu cầu khácDownload báo giá chi tiết của từng phiên bản

 • Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân
 • Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN hoặc cung cấp IP tĩnh cho tất cả các công trường
 • Có thể kết nối dữ liệu chấm công với các phần mềm quản lý công trình
 • Có thể quan sát được việc chấm công tại các công trình

… và một số yêu cầu khácDownload báo giá chi tiết của từng phiên bản