BC

Kinh nghiệm phân bổ ngân sách đầu tư giữa thiết bị, phần mềm, dịch vụ khi đầu tư vào hệ thống tự động hóa chấm công tính lương?

Những nỗi đau nào hay gặp trong quá trình đầu tư hệ thống chấm công tính lương tự động

Làm sao kiểm soát được dữ liệu chấm công tại chi nhánh, tránh để nhân viên tự ý sửa đổi?

Qui trình sử dụng thế nào để ra được báo cáo chấm công – tính lương hiệu quả?

Công ty sản xuất thì cần chức năng gì để quản lý công lương hiệu quả

Những điều cần lưu ý khi chọn lựa phần mềm nhân sự tiền lương để ứng dụng hiệu quả?

Những điều cần lưu ý về sự tương thích giữa phần cứng và phần mềm để tránh bị lãng phí khi đầu tư hệ thống chấm công tính lương tự động?

Hệ thống chấm công cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh thì cần những chức năng gì?

Hệ thống chấm công cho nhiều nhân viên thì cần những chức năng gì?

có những nguyên nhân nào khiến việc tính lương bằng file xls bị sai?

Kinh nghiệm phân bổ ngân sách đầu tư giữa thiết bị, phần mềm, dịch vụ khi đầu tư vào hệ thống tự động hóa chấm công tính lương?

Những nỗi đau nào hay gặp trong quá trình đầu tư hệ thống chấm công tính lương tự động

Làm sao kiểm soát được dữ liệu chấm công tại chi nhánh, tránh để nhân viên tự ý sửa đổi?

Qui trình sử dụng thế nào để ra được báo cáo chấm công – tính lương hiệu quả?

Công ty sản xuất thì cần chức năng gì để quản lý công lương hiệu quả

Những điều cần lưu ý khi chọn lựa phần mềm nhân sự tiền lương để ứng dụng hiệu quả?

Những điều cần lưu ý về sự tương thích giữa phần cứng và phần mềm để tránh bị lãng phí khi đầu tư hệ thống chấm công tính lương tự động?

Hệ thống chấm công cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh thì cần những chức năng gì?

Hệ thống chấm công cho nhiều nhân viên thì cần những chức năng gì?

có những nguyên nhân nào khiến việc tính lương bằng file xls bị sai?

Khoảnh khắc bạn tự động hóa qui trình đăng ký & duyệt nghỉ phép

Khoảnh khắc bạn tự động hóa qui trình đăng ký & duyệt nghỉ phép

Khoảnh khắc bạn xuất báo cáo chấm công và có đầy đủ dữ liệu

Khoảnh khắc bạn xuất báo cáo chấm công và có đầy đủ dữ liệu

Khoảnh khắc khi bạn nhận ra bạn có thể đọc báo cáo điểm danh bất kì lúc nào bạn muốn

Khoảnh khắc khi bạn nhận ra bạn có thể đọc báo cáo điểm danh bất kì lúc nào bạn muốn

khoảnh khắc khi bạn nhận ra dữ liệu chấm công tự động đổ về phần mềm, không cần kết nối & download thủ công

khoảnh khắc khi bạn nhận ra dữ liệu chấm công tự động đổ về phần mềm, không cần kết nối & download thủ công

NS – Bảng lương

BH – Bảng lương bảo hiểm xã hội

BH – Bảng lương chuyển khoản

BH – Bảng lương tạm ứng

BH – Bảng lương tổng hợp

BH – Bảng lương

TNW – Bảng lương trên ngân hàng

TNW – Bảng lương MKT NKID Office

TNW – Bảng lương MKT

TNW – Bảng lương

CX – Bảng lương tháng

GVT – Bảng lương tháng

CM – Bảng lương tạm ứng

CM – Bảng lương

Biểu mẫu lương – Theo dõi thuế thu nhập cá nhân

Biểu mẫu lương – Theo dõi mức đóng bảo hiểm template 1 – BH

Biểu mẫu lương – Bảng lương chuyển khoản template 2 – AT

Biểu mẫu lương – Bảng lương chuyển khoản template 1 – BH

Biểu mẫu lương – Bảng lương tạm ứng

Biểu mẫu lương – Bảng lương tổng hợp

Biểu mẫu lương – Bảng lương chi tiết template 2 – AT

Biểu mẫu lương – Bảng lương chi tiết template 1 – BH

Báo cáo chấm công TASME – Tổng kết công trong năm

Báo cáo chấm công TASME – Thống kê OT tháng

Báo cáo chấm công TASME – Thống kê nhân viên nghỉ không lý do/ chấm công

Báo cáo chấm công TASME – Bảng danh sách công tác

Báo cáo chấm công TASME – Bảng danh sách nghỉ phép

Báo cáo chấm công TASME – Chấm công số phút đi trễ về sớm

Báo cáo chấm công TASME – Bảng chấm công số phút đi trễ

Báo cáo chấm công TASME – Lịch sử chỉnh sửa giờ công

TLT – Báo cáo chi tiết ngày

VMS – Báo cáo theo dõi phép tổng hợp

VMS – Detail Report (Báo cáo chấm công phòng ban)

VMS – Detail Report (Báo cáo điểm số)

VMS – Detail Report (Báo cáo công nhân viên)

TBS – Báo cáo chấm công chi tiết tháng

Biểu mẫu theo dõi ngày phép – Báo cáo theo dõi phép (theo năm)

Biểu mẫu chấm công – Bảng công theo giờ tăng ca

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chấm công tổng hợp theo công

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo tổng hợp theo giờ

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (Có mặt)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (Vắng mặt)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (Vào trễ và Ra sớm)

Biễu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (ra sớm)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày (vào trễ)

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chi tiết theo ngày

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo chỉnh sửa dữ liệu

Biểu mẫu chấm công – Báo cáo dữ liệu thô

Báo cáo ca làm việc – Lịch làm việc

Báo cáo ca làm việc – Danh sách ca làm việc

TH – Báo cáo chấm công tháng

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Báo cáo nhân viên đã nghỉ việc

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Thống kê nhân sự theo phòng ban

Báo cáo thông tin nhân viên TASME – Thông tin cơ bản

Báo cáo nhân sự – Báo cáo thông tin nhân viên (Thông tin bằng cấp)

Báo cáo nhân sự – Báo cáo thông tin nhân viên

Báo cáo nhân sự – Quá trình làm việc

Báo cáo nhân sự – Thống kê nhân viên theo phòng ban

Báo cáo nhân sự – Báo cáo nhân viên nghỉ việc

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE01

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE01

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE03

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE03

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE05

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE05

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS300

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS300

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS260

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS260

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASR100

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASR100

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASC503

Máy chấm công thẻ cảm ứng ASC503

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS880

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS880

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIR-AC1000

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIR-AC1000

Máy chấm công thẻ cảm ứng TR4030-RU

Máy chấm công thẻ cảm ứng TR4030-RU

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS400

Máy chấm công thẻ cảm ứng ABS400

Máy chấm công vân tay iPASS01

Máy chấm công vân tay iPASS01

Máy chấm công vân tay ABF702S

Máy chấm công vân tay ABF702S

Máy chấm công vân tay ABF11

Máy chấm công vân tay ABF11

Máy chấm công vân tay OD300

Máy chấm công vân tay OD300

Máy chấm công vân tay IPASS-02

Máy chấm công vân tay IPASS-02

Máy chấm công vân tay TA100

Máy chấm công vân tay TA100

Máy chấm công vân tay TA200

Máy chấm công vân tay TA200

Máy chấm công vân tay AC5000

Máy chấm công vân tay AC5000

Máy chấm công vân tay AC6000

Máy chấm công vân tay AC6000

Máy chấm công vân tay ACTATEK3

Máy chấm công vân tay ACTATEK3

Máy chấm công vân tay ASU680-H

Máy chấm công vân tay ASU680-H

Máy chấm công vân tay ASU690

Máy chấm công vân tay ASU690

Máy chấm công vân tay ATK36

Máy chấm công vân tay ATK36

Máy chấm công vân tay IPASS03

Máy chấm công vân tay IPASS03

Máy chấm công vân tay SF200

Máy chấm công vân tay SF200

Máy chấm công vân tay K14

Máy chấm công vân tay K14

Máy chấm công vân tay ATK100

Máy chấm công vân tay ATK100

Máy chấm công vân tay ISCAN03

Máy chấm công vân tay ISCAN03

Máy chấm công vân tay ISCAN01

Máy chấm công vân tay ISCAN01

Máy chấm công ASU680

Máy chấm công ASU680

Máy chấm công vân tay ASU260

Máy chấm công vân tay ASU260

BLUE EXCHANGE

BLUE EXCHANGE

PEPSI

PEPSI

Taekwang Vina

Taekwang Vina

SAMSUNG VINA

SAMSUNG VINA

Vinamilk

Vinamilk

Starbucks Việt Nam

Starbucks Việt Nam

Hòa bình

Hòa bình

Kinh Đô

Kinh Đô

Remote mở cửa

Remote mở cửa

Nút thoát khẩn

Nút thoát khẩn

Nút exit mở cửa

Nút exit mở cửa

Bát dưới cho khóa chốt

Bát dưới cho khóa chốt

Bát trên cho khóa chốt

Bát trên cho khóa chốt

Khóa chốt điện tử

Khóa chốt điện tử

Khóa từ 600LBS

Khóa từ 600LBS

Hướng dẫn cài đặt HRPRO7 BASIC

Reset password, đăng kí lại quyền admin

Hướng dẫn kiểm tra khi báo cáo thiếu dữ liệu

Xóa vân tay cũ – Clear bộ nhớ

Đăng kí cho nhân viên mới

Nhập tay giờ điểm danh: Nhanh chóng bổ sung dữ liệu trong trường hợp máy chấm công gặp sự cố

Tự động Theo dõi trạng thái chấm công và ghi nhận log điểm danh để đối chiếu

Nhập giờ điểm danh cho từng người

Import từ file chấm công download từ máy, trường hợp mạng bị hư

Chốt bảng công & Tự động chuyển sang module tính lương

Báo cáo giờ quét bất thường, đi làm ngoài lịch, đi sai ca, vi phạm đi trễ về sớm

Báo cáo thống kê hiện diện- kiểm tra số lượng nhân viên làm tại từng thời điểm, theo từng ca, từng ngày

Báo cáo lỗi điểm danh , Báo cáo các trường hợp vi phạm ( quên chấm công, chấm thiếu log, bấm quá nhiều)

Báo cáo tổng kết công theo tháng

Tham khảo hệ thống của nhiều ngành tiêu biểu

Chế độ làm việc đặc biệt cho nhóm thai sản hoặc nhóm đặc biệt, cho phép đi trễ về sớm

Tính công tự động – Ca linh hoạt, ca dịch vụ

Tính công tự động – Ca gãy

Tính công tự động – Nhân viên hay đi công tác

Tính công tự động – công nhân có điều chuyển lao động

Tính công tự động – công nhân sản xuất 3 ca

Tự động lấy thông tin tăng ca, lịch làm việc từ web portal

Tự động lấy thông tin công tác từ web Portal

Tự động lấy ngày phép từ web Portal

Thiết lập chế độ download tự động

HRPRO7 –  Giải pháp quản lý nhân sự

HRPRO7 – Giải pháp quản lý nhân sự

RTMS – Phần mềm quản lý an toàn nhà xưởng

RTMS – Phần mềm quản lý an toàn nhà xưởng

DASS – Phần mềm quản lý máy chấm công nhiều chi nhánh

DASS – Phần mềm quản lý máy chấm công nhiều chi nhánh

ICMS – Phần mềm quản lý nhà ăn

ICMS – Phần mềm quản lý nhà ăn

HRPRO7

HRPRO7

RTMS – Real Time Monitoring System

RTMS – Real Time Monitoring System

Phần mềm quản lý máy chấm công DASS

Phần mềm quản lý máy chấm công DASS

Phần mềm quản lý nhà ăn – ICMS

Phần mềm quản lý nhà ăn – ICMS