Máy chấm công SW101M1-R (EM)

NITGEN – Korea | Giá: 7.500.000 VNĐ | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit / 200MHz , 8MB DRAM + 8MB Flash.  Màn hình hiển thị LCD 122×32 Bàn phím cảm ứng...
Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

Thiết bị lấy mẫu vân tay FINGKEY HAMSTER III

NITGEN – Korea | Giá: 3.000.000 VNĐ  | Thiết bị lấy mẫu vân tay Enroll Fingerprint (Thiết bị lấy mẫu vân tay) Đầu nhận dạng vân tay băng quang học 500 DPI. Dùng để đăng ký vân tay nhân viên, sau đó truyền xuống các máy vân tay. Kết nối qua cổng USB. Chứng nhận...
Máy chấm công NAC-5000F (EM)

Máy chấm công NAC-5000F (EM)

NITGEN – Korea | Giá: 18.000.000 VNĐ | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng lớn Tích hợp Camera Nhận Dạng Khuôn Mặt và ghi hình sự kiện. Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, USB,Wireless LAN (Tùy chọn), Wiegand In/Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU...
Máy chấm công NAC-5000R

Máy chấm công NAC-5000R

VIRDI – Korea | Giá: 18.000.000 VNĐ | Chuẩn văn phòng | Dung lượng lơn Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, USB,Wireless LAN (Tùy chọn), Wiegand In/Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit /620MHz, 256MB DRAM + 256 MB Flash. Màn hình cảm ứng...
Máy chấm công NAC-2500 Plus (EM)

Máy chấm công NAC-2500 Plus (EM)

NITGEN – Korea | Giá: 12.000.000 VNĐ  | Chuẩn công nghiệp| dung lượng vừa Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand In/Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit / 400MHz , 8MB DRAM + 8MB Flash. Màn hình hiển thị LCD 122×32 Vân tay bằng...
Kiểm soát cửa SW101 Plus

Kiểm soát cửa SW101 Plus

NITGEN – Korea | Giá: 12.800.000 VNĐ | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Kết nối máy tính qua mạng LAN TCP/IP, Wiegand Out (24/32bit) để kiểm soát cửa và chấm công. CPU 32-bit / 400MHz, 16MB DRAM + 8MB Flash. Màn hình hiển thị LCD 122×32 Vân tay bằng quang...