Giải pháp chấm công cho bệnh viện

Giải pháp chấm công cho bệnh viện

Đối với môi trường là bệnh viện thì việc quản lý nhân sự  có những đặc thù riêng, đòi hỏi giải pháp chấm công phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Chấm công cho số lượng nhân viên lớn từ 500 – 1000 người vào những giờ cố định để tránh gây ùn tắc. Đáp ứng được về...

Chấm công cho các các chuỗi cửa hàng bán lẻ

Các công ty có nhiều cửa hàng bán lẻ có những đặc thù riêng, đòi hỏi Giải pháp chấm công phải đáp ứng các yêu cầu sau: Kết nối được và đồng bộ hóa giữa các cửa hàng ở rải rác khắp nơi. Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp văn phòng tổng có dữ...
Giải pháp chấm công trong các ngân hàng

Giải pháp chấm công trong các ngân hàng

Đặc thù của ngành ngân hàng là có trình độ tổ chức cao, các cơ chế đánh giá sẽ tự thúc đẩy việc nhân viên đi làm đúng giờ và làm việc nghiêm túc. Tuy nhiên, giải pháp chấm công cho ngân hàng vẫn là giải pháp không thể thiếu, và phải thỏa mãn một số yêu cầu sau: Đồng...
Giải pháp chấm công cho các công ty xây dựng

Giải pháp chấm công cho các công ty xây dựng

Các công ty xây dựng có những đặc thù riêng, đòi hỏi giải pháp chấm công phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu...