Danh sách máy chấm công Vigilance

Các máy chấm công Vigilance được sử dụng nhiều

Máy chấm công vân tay VIGILANCE TA 818

Máy chấm công thẻ cảm ứng VIGILANCE SC103

Máy chấm công vân tay VIGILANCE VT330

Máy chấm công vân tay VIGILANCE VT330

Máy chấm công vân tay VIGILANCE H5

Máy chấm công vân tay VIGILANCE VT300

Giải pháp chấm công sử dụng với máy chấm công Vigilance

Giải pháp DASS

Từ 22.000.000 VNĐ

Giải pháp RTMS

Từ 30.000.000 VNĐ

Giải pháp ICMS

Từ 35.000.000 VNĐ