Danh sách máy chấm công Suprema

Các máy chấm công Suprema được sử dụng nhiều

Máy chấm công vân tay SUPREMA BioEntry Plus BEPi-OC

Máy chấm công thẻ cảm ứng SUPREMA Xpass XPH

Máy chấm công vân tay SUPREMA BioLite Solo BLS-OC

Máy chấm thẻ cảm ứng SUPREMA Xpass XPH

Máy chấm công vân tay SUPREMA BioStation BST-OC

Máy chấm công gương mặt SUPERMA Biostation-T2 BST2M-OC

Giải pháp chấm công sử dụng với máy chấm công SUPREMA

Giải pháp DASS

Từ 22.000.000 VNĐ

Giải pháp RTMS

Từ 30.000.000 VNĐ

Giải pháp ICMS

Từ 35.000.000 VNĐ