Danh sách máy chấm công SOYAL

Các máy chấm công SOYAL được sử dụng nhiều

Máy chấm công thẻ cảm ứng Soyal AR-725

Máy chấm công thẻ cảm ứng Soyal AR-331H

Máy chấm công thẻ cảm ứng Soyal AR-829E-V5

Máy chấm công thẻ cảm ứng Soyal AR 737(H-R)

Máy chấm công thẻ cảm ứng Soyal AR-727H

Máy chấm công thẻ cảm ứng Soyal AR-321H

Giải pháp chấm công sử dụng với máy chấm công SOYAL

 

Giải pháp DASS

Từ 22.000.000 VNĐ

Giải pháp RTMS

Từ 30.000.000 VNĐ

Giải pháp ICMS

Từ 35.000.000 VNĐ