kết nối miễn phí qua mạng với DynDNS

Hướng dẫn kết nối máy chấm công qua mạng 1.   Hướng dẫn sử dụng Port Forwarding để kết nối máy chấm công từ xa Thiết lập chức năng Portwarding trên modem, để modem có thể thực hiện chức năng:  Khi có bất kì gói data nào đến modem có Port là 4370 (port chuẩn của MCC),...

Qui trình lấy dấu vân tay

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 – Chuẩn bị danh sách excel của các nhân viên cần lấy dấu vân tay theo file mẫu bao gồm: Mã số, họ tên, phòng ban. – Thống nhất mã chấm công theo số thứ tự tăng dần hay theo mã cty quy định. Chia mã số quy định theo từng khu vực,...