Hỏi: Hiện nay tôi đang dùng USB để lấy dữ liệu chấm công về máy tính. Hiện tại thì không có vấn đề gì nhưng phải thao tác mang tính thủ công nhiều. Lấy dữ liệu 1 tuần/1 lần và muốn hiển thị tất cả các lần quẹt của công nhân theo hàng ngang. Phần mềm theo máy có hạn chế & không đáp ứng được. Vậy tôi phải làm sao?

Trả lời: Nội dung này đang trong quá trình được cập nhật. Vui lòng liên hệ để có giải pháp tốt nhất một cách nhanh nhất