HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH HỆ ĐIỀU HÀNH CỦA MÁY TÍNH

Mục tiêu của file hướng dẫn:

File hướng dẫn nhằm mục tiêu hướng dẫn người dùng có thể xác định được thông tin hệ điều hành của máy tính đang sử dụng, để có thể chọn đúng file cài đặt cho chương trình Smartboss

Hướng dẫn kiểm tra:

Bạn chọn vào [ start ] (góc dưới bên trái màn hình) > [ run ]

Hoặc nhấn vào tổ hợp phím “ biểu tượng window ” + “ r

dxdiag

Tại dòng [ Open ] bạn nhập vào chữ “ dxdiag ” > chọn [OK ]

Màn hình sẽ hiện lên một bảng thông cấu hình của máy tính:

dxdiag 2

Tại dòng Operating System:  Bạn xem có thông tin “bit” hiển thị là bao nhiêu

+ Nếu là 32-bit, hoặc 86-bit (như hình): Bạn chọn vào bộ cài đặt phần mềm tên là: [SmartBossSetup 32 bit ]

+ Nếu là 64-bit: Bạn chọn vào bộ cài đặt phần mềm tên là: [SmartBossSetup 64 bit ]

Sau khi đã chọn đúng file cài đặt tương ứng với hệ điều hành của máy tính, bạn có thể bắt đầu tiên hành cài đặt phần mềm (xem file hướng dẫn cài đặt phần mềm Smartboss8.0)

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/download-phan-mem-smartboss/” style=”flat” background=”#3594e1″ color=”#fdfafa” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: arrow-circle-o-left”]Quay lại trang tải phần mềm Smartboss[/su_button]