Hướng dẫn sử dụng máy chấm công AbriVISION

 

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình màu

Cách đặt dấu vân tay đúng cách

1 - [TFT] HD cách đặt vân tay đúng cách

Cách đăng ký vân tay cho nhân viên mới

Cách đăng ký thêm vân tay cho nhân viên đã có vân tay

Xóa nhân viên trên thiết bị

Đăng ký quản lý trên thiết bị

Bỏ quyền quản trị thiết bị

Lấy dữ liệu bằng USB

Sao chép và đồng bộ nhân viên bằng USB

Xóa toàn bộ nhân viên trên thiết bị

Thiết lập thông số Network

Cách setup Recheck Min (thời gian kiểm tra lại)

Cách khắc phục sự cố đơn giản

Cách Reset Option

Thao Tác Tự Kiểm Tra Log Trên Một Số Dòng Máy

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình trắng đen

Cách đặt dấu vân tay đúng cách

1 - [B_W] HD cách đặt vân tay đúng cách

Cách đăng ký vân tay cho nhân viên mới

Cách đăng ký thêm vân tay cho nhân viên đã có vân tay

Xóa nhân viên trên thiết bị

Đăng ký quản lý trên thiết bị

Bỏ quyền quản trị thiết bị

Lấy dữ liệu, sao chép và đồng bộ dữ liệu bằng USB

Thiết lập thông số Network

Cách setup Recheck Min (thời gian kiểm tra lại)

Cách khắc phục sự cố đơn giản

Cách Reset Option

Thao Tác Tự Kiểm Tra Log Trên Một Số Dòng Máy