Hướng dẫn sử dụng HRPRO7 Basic

Hướng dẫn sử dụng HRPRO7 Basic

Quản lý thiết bị

Thêm nhân viên mới

Thiết lập lịch làm việc

3 bước chấm công

Danh sách các lỗi thường gặp trong HRPRO7 Basic

Phần mềm không kết nối được tới thiết bị

Phần mềm không xuất được báo cáo

Thiếu License (Bản quyền) trong phần mềm