Hướng dẫn máy chấm công

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công – các chức năng cơ bản:

Vui lòng chọn nội dung bạn quan tâm ở

Chức năng

Máy màn hình trắng đen

Mày màn hình màu

Giao diện tiếng Anh

Giao diện tiếng Việt

Giao diện tiếng Anh

Giao diện tiếng Việt

Đăng ký nhân viên (vân tay /thẻ/mật khẩu) Menu > User Manage > Enroll User > Enroll FP / Reg RFID / Enroll Pwd Menu > Q.l nguoi dung > D.ki nguoi dung > D.ki dau v.tay/ Dang ky the / Dang ki mat ma Menu > User Mng > New User > Enroll FP/ Enroll Card/ Enroll PWD Menu > Qlý nhân viên > Nviên mới > Đ.ký V.tay/ Đăng ký thẻ/ Đ.ký M.mã
Đăng ký admin Menu > User Manage > Enroll Admin > Enroll FP / Reg RFID / Enroll Pwd > Supervisor/ Enroller/ Admin Menu > Q.l nguoi dung > Dang ki quan tri > D.ki dau v.tay/ Dang ki mat ma/ Dang ky the > Giam sat/ Nguoi dang/ Quan tri Menu > User Mng > Manage > Purview > Admin Menu > Qlý nhân viên > Quản lý > Quản lý > Q.lý
Chỉnh thời gian Menu > Options > System Opt > Date Time Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Ngay gio Menu > Date/Time Menu > Ngày giờ
Chỉnh ngôn ngữ Menu > Options > System Opt > Language Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Ngon ngu Menu > System > Misc Set > Language Menu > Hệ thống > Cài đặt thêm > Ngôn ngữ
Định dạng ngày Menu > Options > System Opt > Fmt Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Dinh dang Menu > System > System > Date Fmt Menu > Hệ thống > Hệ thống > Kiểu ngày
Reset lại hệ thống Menu > Options > System Opt > Adv Option > Reset Opts Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Chon khoi tao Menu > System > Reset > Reset All Default Setting Menu > Hệ thống > Cài lại > Trở lại tất cả theo mặc định
Xoá dữ liệu chấm công Menu > Options > System Opt > Adv Option > Del AttLogs Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Xoa lan nhap Menu > System > Data Mng > Delete Attlog Menu > Hệ thống > Quản lý DL > Xoá chấm công
Xoá hết dữ liệu Menu > Options > System Opt > Adv Option > Clear All Data Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Xoa het du lieu Menu > System > Data Mng > Delete All Menu > Hệ thống > Quản lý DL > Xoá tất cả
Xoá admin trên máy Menu > Options > System Opt > Adv Option > Clr Admin Pri Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Bo quan tri Menu > System > Data Mng > Clear Purview Menu > Hệ thống > Quản lý DL > Xoá quản lý
Idle Min (thời gian tắt màn hình) Menu > Options > Power Mng > Idle Min Menu > Tuy chinh > Quan ly nguon > Tam nghi vong Menu > System > Misc Set > Sleep time Menu > Hệ thống > Cài đặt thêm > T.gian ngủ
Mã thiết bị Menu > Options > Comm Opt > Dev Num Menu > Tuy chinh > Chon cong > Ma thiet bi Menu > Comm. > Security > Device ID Menu > Kết nối > Bảo mật > Số máy
Địa chỉ IP của MCC Menu > Options > Comm Opt > IP Addr Menu > Tuy chinh > Chon cong > Dia chi IP Menu > Comm. > NetWork > IP Address Menu > Kết nối > Mạng > Địa chỉ IP
Gateway Menu > Options > Comm Opt > Gateway Menu > Tuy chinh > Chon cong > Gateway Menu > Comm. > NetWork > GateWay Menu > Kết nối > Mạng > GateWay
Địa chỉ IP Webserver Menu > Options > Comm Opt > WEB SERVER IP Menu > Tuy chinh > Chon cong > Dia chi Web Menu > Comm. > Web Setup > Webserver Menu > Kết nối > Web Setup > Webserver
Thông tin Port Server Menu > Options > Comm Opt > WEB Port Menu > Tuy chinh > Chon cong > WEB Port Menu > Comm. > Web Setup > : “Port” Menu > Kết nối > Web Setup > : “Port”
Recheck Min (kiểm tra thời gian điểm danh lần 2 Menu > Options > Log Opt > Recheck Min Menu > Tuy chinh > Sua truy cap > T.gian k.tra Menu > System > Syestem > Recheck Min Menu > Hệ thống > Hệ thống > Phút kiểm tra lại
Tải dữ liệu chấm công về USB Menu > PenDrive Mng > DowLoad AttLog Menu > Ql} USB > Doi du lieu Menu > PenDirve > Download > Download Attlog Menu > Ghi đĩa > Tải xuống USB > Lưu Ccông ra đĩa
Tải dữ liệu vân tay/thẻ về USB Menu > PenDrive Mng > DwnLoad User Menu > Ql} USB > Tai ve may tinh Menu > PenDirve > Download > Download User Menu > Ghi đĩa > Tải xuống USB > Lưu Nviên ra đĩa
Up vân tay/the từ USB lên MCC Menu > PenDrive Mng > UpLoad User Menu > Ql} USB > Tai len thiet bi Menu > PenDirve > Upload > Upload User Menu > Ghi đĩa > Tải lên > Lưu Nviên vào máy
Seri MCC Menu > Sys info > Dev info > Serial Num Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > Ma so may Menu > Sys Info > Tab Device > Serial Num Menu > TT H.thống > Tab Máy > Số Seri
Alg Version Menu > Sys info > Dev info > Alg Version Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > Phien ban moi Menu > Sys Info > Tab Device > Alg Version Menu > TT H.thống > Tab Máy > P.bản Alg
Firmware Version Menu > Sys info > Dev info > Firmware Ver Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > Phien ban cu Menu > Sys Info > Tab Device > Firmware Ver Menu > TT H.thống > Tab Máy > Pbản Firm
Mac Adr Menu > Sys info > Dev info > View MAC Menu > T.tin he thong > T.tin san pham > View MAC Menu > Sys Info > Tab Device > MAC Address Menu > TT H.thống > Tab Máy > Địa chỉ MAC
Chỉnh âm lượng máy Menu > Options > System Opt > Adv Option > Adj VOL (%) Menu > Tuy chinh > Sua he thong > Chon nang cap > Am luong Menu > System > Syestem > Vol. Menu > Hệ thống > Hệ thống > Âm lượng

Download tài liệu chi tiết của nội dung này

Nội dung này đang trong quá trình xây dựng. Để không phải chờ đợi, vui lòng để lại thông tin tại ĐÂY
Nội dung này đang trong quá trình xây dựng. Để không phải chờ đợi, vui lòng để lại thông tin tại ĐÂY

Hướng dẫn kết nối máy chấm công qua mạng

1. Hướng dẫn sử dụng Port Forwarding để kết nối máy chấm công từ xa

Thiết lập chức năng Portwarding trên modem, để modem có thể thực hiện chức năng: Khi có bất kì gói data nào đến modem có Port là 4370 (port chuẩn của MCC), modem sẽ chuyển gói data đó đến địa chỉ 192.168.1.201

Thao tác:

Tóm tắt Thao tác chi tiết
Truy cập vào Router Thông tin thường thấy: Địa chỉ: http://192.168.1.1 Account truy cập: admin/admin

Trong trường hợp thông tin trên không sử dụng được, liên hệ phòng ITVào chức năng Portforwarding trong routerMỗi loại router có một giao diện khác nhau, nhưng đa số tuân theo qui ước chung sau: (Áp dụng cho modem của Viettel)

– Vào phần Advanced Setup

– Vào phần Virtual server

Phần này cho phép add các server để data, tương ứng với từng Port. Vd: Nếu add server 192.168.1.24 vào modem, tương ứng với port là 4370, thì tất cả các gói data đến có port 4370 đều sẽ được gửi đến server 192.168.1.24.

Lưu ý: một số modem yêu cầu tạo Client trước khi add server. Vd: muốn add virtual server 192.168.1.24 thì phải tạo 1 LAN client có cùng địa chỉ IP trước.Add virtual server vào modemMáy chấm công sẽ đóng vai trò là Virtual Server, với thông số sau:

– IP: tùy người dung qui định, vd 192.168.1.201

– Destination port: 4370

– Protocol: TCP/UDP, nếu không có thì chọn UDP

External port và destination port: để như nhau với giá trị là 4370 (Trong trường hợp chi nhánh có nhiều máy chấm công, để external port có giá trị khác nhau, từ 4370, 4371.vvv… nhưng destination port vẫn là 4370.Save and restartVào Management Chọn save and Reboot.Set up trên máy chấm công Gateway: 192.168.1.1 Subnet mask: 255.255.255.0

Các vấn đề có thể xảy ra:

– Tính ổn định của hệ thống kô cao: tùy tình trạng mạng ADSL, lúc thì kết nối được, lúc thì không

– Đây là yếu điểm của hệ thống.

Config nâng cao:

Trong mạng có nhiều máy chấm công:

Vào modem, add các virtual server

Địa chỉ IP Destination port External port
Máy 1 192.168.1.201 4370 4370
Máy 2 192.168.1.202 4370 4371
Máy 3 192.168.1.203 4370 4372

 

2. Hướng dẫn sử dụng DynDNS để liên kết các chi nhánh

Tóm tắt Chi tiết
Đăng kí account trên www.dyndns.com Vào http://www.dyndns.com/, đăng kí 1 account. Log in vào account đó, và add host. Chọn My host >> Add host service Vd: hostname: ABC.dynalias.net Chọn chức năng ‘Use Auto Detect IP’ khi điền thông tin IP Hoàn tất thủ tục đăng kí.

Lúc này, domain ABC.dynalias.net sẽ được gắn với IP (hiện tại) của modemCài đặt ctrình DNSUpdater.Download tu link sau day https://www.dyndns.com/support/clients/ Các bước chi tiết: Welcome to dns update >> Next Connection information >> local area network Public IP add >> next Hostname group>> Điền thông tin tên >> Next Chọn: automatic download host name, sau đó phải nhập mật khẩu của tài khoản đăng kí trên DynDNS.com Chọn: the host name (ABC.dynalias.net) Chọn: Enable auto upload Chọn: Choose install as serviceConfig các thông số cần thiếtCác thông số cần thiết: – Thời gian tự động check IP mới.TestKhởi động lại modem, khi đó modem sẽ được cấp IP mới. Đợi một thời gian để IP mới cập nhật vào trong DynDNS. (có thể login vào tại www.dyndns.com để check) Nếu IP mới được cập nhật trùng với IP mới được cấp của modem (check trong modem hoặc trên website http://www.checkip.org), bước 2 đã được thực hiện hoàn tất

Sau khi bước 2 đã được thực hịên hoàn tất, ta có thể liên lạc với máy chấm công tại chi nhánh bằng địa chỉ http://ABC.dynalias.net:4370

Tiết kiệm chi phí & quản lý chuyên nghiệp hơn với các giải pháp của Tinh Hoa
kiểm soát số người ra vào trong công trường xây dựng - kết hợp chấm công tính lương trong xây dựng Chấm công tính lương tự động với phần mềm quản trị nhân sự HRPRO7 Chuyên nghiệp hơn với Giải pháp quản lý nhà ăn công nghiệp
Tối ưu với giải pháp máy chấm công theo đặc thù ngành Chuyên nghiệp hơn với giải pháp kiểm soát ra vào cho tòa nhà & văn phòng Yên tâm hơn với dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa máy chuyên nghiệp

Hướng dẫn sử dụng dành riêng máy chấm công vân tay:

mat doc van tayHao mòn phổ biến đối với mắt đọc vân tay là không tránh khỏi Mắt đọc vân tay là bộ phận dễ hư hỏng nhất, do phải thường xuyên tiếp xúc với vân tay. Đặc biệt, trong môi trường nơi các nhân viên có ngón tay dơ bẩn, dầu mỡ, hoặc cáu bẩn, các mắt đọc vân tay lại càng dễ hư hỏng hơn. Vệ sinh đầu đọc dấu vân tay giúp tăng tuổi thọ thiết bị và giúp chấm công dễ dàng hơn Bạn có thể dùng vải hoặc tăm bông cotton với rượu hoặc acetone, nhẹ nhàng lau bề mặt theo một hướng bên trái và bên phải. Di chuyển từ từ xuống cảm biến để lau toàn bộ bề mặt của đầu đọc. Lặp lại quá trình này 2-3 lần. Lưu ý: không dùng các vật liệu có khả năng mài mòn đầu đọc. Không nên thường xuyên sử dụng dung môi làm sạch công nghiệp (đặc biệt là cồn) trên bề mặt quét. Việc sử dụng các hóa chất này nhiều lần chắc chắn làm ảnh hướng đến lớp silicon trên bề mặt mắt đọc. Sử dụng một mảnh băng dính scotch, đặt bên dính xuống và sau đó bong ra, nên là đủ để loại bỏ bất kỳ dầu bụi hoặc tiềm ẩn hoặc tích tụ bụi bẩn gây ra bằng cách sử dụng bình thường. Một số đầu đọc có thể sử dụng nhiều lớp silicon trên bề mặt quét nó có thể trở nên hơi đục theo thời gian. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất là thay lớp bề mặt này đi. Một số sản phẩm không cho phép thay thế bề mặt mắt đọc (gọi là màng bọc mắt đọc), trong khi một số sản phẩm (như AbriVISION, Vigilance) cho phép bạn thay thế màng bọc mà không cần phải thay toàn bộ mắt đọc. Điều này giúp giảm chi phí bảo hành rất nhiều lần.

Tham khảo từ Tinh Hoa – Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì máy chấm công

Hướng dẫn đăng kí vân tay cho nhân viên mới

Nhấn phím [OK] vào phần “User Manage”, màn hình hiển thị Nhấn [OK] để vào tiếp phần “Enroll User”, màn hình hiển thị: Chọn mục “đăng ký vân tay” (Enroll FP) rồi bấm [OK] 2 lần, màn hình sẽ hiển thị: Nhập mã số ID đăng ký (từ 1 đến 65534), nhấn [OK], hệ thống sẽ thông báo người dùng nhập dấu vân tay: Sau khi quét dấu vân tay 3 lần thành công, màn hình hiện ra: Số 1 cuối cùng trong mã số ID 00008-1 ở ví dụ trên chỉ vân tay thứ 1 của người dùng. Nhấn [OK], chờ hệ thống lưu dữ liệu mới đăng ký.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có file đầy đủ hoặc để lại thông tin

– Chuẩn bị danh sách excel của các nhân viên cần lấy dấu vân tay theo file mẫu bao gồm: Mã số, họ tên, phòng ban. – Thống nhất mã chấm công theo số thứ tự tăng dần hay theo mã cty quy định. Chia mã số quy định theo từng khu vực, mỗi người phải có mã số chấm công khác nhau. Ex: Phòng cắt : 1-300, Kho : 350-400
– Thông báo cho các phòng ban lien quan hoặc công nhân tại công trình ngày giờ tiến hành lấy dấu vân tay
Tiến hành lấy dấu vân tay Lưu ý khi hướng dẫn cách đặt vân tay khi chấm công – Phổ biến cách đặt vân tay đúng, sai theo file đính kèm
Xem xét các bộ phận tiếp xúc với các hóa chất làm biến dạng vân tay. – Thông báo số lượng nhân viên để sử dụng thẻ cảm ứng – Theo dõi và phản hồi cho nhà cung cấp – Thông báo cho nhà cung cấp khi cần hỗ trợ trực tiếp