Hướng dẫn đăng kí vân tay cho nhân viên mới

Nhấn phím [OK] vào phần “User Manage”, màn hình hiển thị


Nhấn [OK] để vào tiếp phần “Enroll User”, màn hình hiển thị:


Chọn mục “đăng ký vân tay” (Enroll FP) rồi bấm [OK] 2 lần, màn hình sẽ hiển thị:


Nhập mã số ID đăng ký (từ 1 đến 65534), nhấn [OK], hệ thống sẽ thông báo người dùng nhập dấu vân tay:


Sau khi quét dấu vân tay 3 lần thành công, màn hình hiện ra:


Số 1 cuối cùng trong mã số ID 00008-1 ở ví dụ trên chỉ vân tay thứ 1 của người dùng.
Nhấn [OK],  chờ hệ thống lưu dữ liệu mới đăng ký.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có file đầy đủ hoặc để lại thông tin